Gratis rådgivning till medlemmarna:

juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, reparationsrådgivning, energirådgivning och rådgivning i ärenden som gäller husbolagets anställningsförhållanden

040 545 5949

Söker ditt husbolag en ny serviceleverantör?

pohjanmaankiinteistoyhdistys

ÖSTERBOTTENS FASTIGHETSFÖRENING RF

Österbottens Fastighetsförening rf är medlem i Finlands Fastighetsförbund och intresseorganisation för husbolagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Föreningen erbjuder sina medlemshus utbildning samt juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning, energirådgivning, rådgivning gällande arbetsförhållanden samt medlemsförmåner, elektroniska medlemsmeddelanden och en fortgående prenumeration på Suomen Kiinteistölehti.

Medlem, har dina kontaktuppgifter ändrats? Uppdatera dina kontaktuppgifter

HÄR

Suomen Kiinteistölehti

03.03.2021 09:29

Koronakriisi ravistelee kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoita

03.03.2021 09:21

Vuokra-asuntojen määrän kasvu on asuntomarkkinoiden ilmastonmuutos

03.03.2021 09:00

Y-säätiö: Kuntavaaleissa puhuttava asunnottomuudesta

25.02.2021 11:35

Asuntomarkkinoilla edessä toinen koronakevät