Medlem, har dina kontaktuppgifter ändrats? Uppdatera dina kontaktuppgifter

HÄR

Gratis rådgivning till medlemmarna:

juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, reparationsrådgivning, energirådgivning och rådgivning i ärenden som gäller husbolagets anställningsförhållanden

040 545 5949

Söker ditt husbolag en ny serviceleverantör?

pohjanmaankiinteistoyhdistys

ÖSTERBOTTENS FASTIGHETSFÖRENING RF

Österbottens Fastighetsförening rf är medlem i Finlands Fastighetsförbund och intresseorganisation för husbolagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Föreningen erbjuder sina medlemshus utbildning samt juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning, energirådgivning, rådgivning gällande arbetsförhållanden samt medlemsförmåner, elektroniska medlemsmeddelanden och en fortgående prenumeration på Suomen Kiinteistölehti.

Läs om våra medlemstjänster

 

Suomen Kiinteistölehti

24.09.2021 12:41

RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa

24.09.2021 12:08

Tulipalon syttyessä on alkusammutukseen syytä ryhtyä välittömästi. – Näin voit parantaa kodin paloturvallisuutta

24.09.2021 10:29

Ifin tilastot: Rotta nakertaa yhä useammin kalliin vahingon

23.09.2021 15:06

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksesta ilmestynyt uusi versio