Toimintakertomus 2018

 

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
 

Mennyt vuosi oli hyvä, sillä jäsenmäärä kasvoi jo 24. vuotta peräkkäin ja juhlavuoden valmistelut etenivät. Yhdistyksen 100-vuotishistoriikin kirjoittaja palkattiin ja puolipäiväisen viestintäassistentin rekrytointia valmisteltiin. Suurin osa jäsenmaksuista laskutettiin nyt verkkolaskuina.

 

YHDISTYSTOIMINTA
 

Tiedotus

Suomen Kiinteistölehti ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa ja se sisältyi yhdistyksen jäsenmaksuun (poikkeuksena vuokranantajajäsenet). Kaikille jäsenille lähetettiin lisäksi yksi jäsentiedote. Yhdistys koosti itse tiedotteen Kiinteistöliiton aineistosta ja liitti tiedotteeseen lehtileikkeitä sekä muutamia paikallissivuja suomeksi ja ruotsiksi.

Yhdistys esiintyi vuoden aikana neljä kertaa medioissa. Aiheina olivat viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät, toiminnanjohtajan vastaanottama Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki ja valtakunnallinen asumiskustannusvertailu.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi. Sivujen keskiössä ovat yhdistyksen ja sen tytäryhtiön myymät tuotteet ja palvelut. Sivuilta löytyy myös perustietoa yhdistyksen palveluista, runsaasti kuvia ja videoita sekä Kiinteistöliiton päivittämät tuoreet uutiset.

 

Neuvonta

Yhdistyksen toiminnanjohtaja antoi päivittäistä puhelinneuvontaa. Neuvonnan kysyntä pysyi vilkkaana koko vuoden. Lakineuvonnan pääpaino oli kunnossapitovastuiden jaossa. Työsuhdeneuvonta keskittyi lähinnä talonmiesten palkankorotuksiin ja työsuhteiden päättämiseen.

Jäsenistön käytössä oli myös Kiinteistöliiton lakineuvonta, energianeuvonta, korjausneuvonta ja talous- ja veroneuvonta, Kiinteistötyönantajat ry:n työsuhdeneuvonta, asianajaja Peter Fjellströmin lakineuvonta ja rakennusinsinööri Ilkka Yliahon korjausneuvonta.

 

Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti jäsenilleen Vaasassa seuraavat koulutustilaisuudet:

- 7.2.2018  Mahdollisuuksien remontti -koulutusilta

- 19.4.2018  Kosteusvauriot, alkusammutuskoulutus, tietosuoja ym.

- 30.10.2018  Talousarvio-ohjeet, valokuituyhteydet, esteettömyysavustukset ym.

- 29.11.2018  Elektromekaaninen lukitus, elektromagneettinen vedenkäsittely ym.

 

Yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui Vaasassa 206 henkilöä.

 

Yhdistys järjesti Vaasassa myös yhden ammatti-isännöitsijöille suunnatun koulutustilaisuuden:

- 7.2.2018  Mahdollisuuksien remontti -ammattilaisiltapäivä (15 osallistujaa).

 

Kokkolassa yhdistys järjesti kaksi jäsenille ilmaista ja muille maksullista koulutustilaisuutta:

- 8.3.2018  Yhtiökokouksen toimihenkilöiden koulutus (22 osallistujaa).

- 28.11.2018  Hallituksen jäsenen talouskurssi, valokuituyhteydet (33 osallistujaa).

 

Yhdistys järjesti Kokkolassa myös yhden ammatti-isännöitsijöille suunnatun koulutustilaisuuden:

- 8.3.2018  Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät (12 osallistujaa).

 

Työsuhdeasiat

Kiinteistöalalla solmittiin uusi kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joka kattaa ajanjakson 1.2.2018 – 31.1.2021. Kiinteistöpalvelualan työntekijät saivat myös uuden 1.2.2018 – 31.1.2020 voimassaolevan työehtosopimuksen.

 

Jäsenhankinta

Vuoden 2018 alkaessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 622. Vuoden lopussa jäseniä oli 633, joten jäsenmäärän nettolisäys oli 11 jäsentä. Jäsenhankinta onnistui parhaiten Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Yritysmaailman kannatusjäsenten lukumäärää pudotettiin yhdellä 15:een.

 

Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.6.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät kokousasiat.

 

HALLITUS
 

Yhdistyksen vuosikokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän 8:ssa. Halli-tuksessa erovuorossa olleet valittiin uudelleen. Hallitukseen kuuluivat koko vuoden kenttäpäällikkö Jukka Kalliola, isännöitsijä Juha Hissa, toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, suunnittelija Alpo Aronen, työnjohtaja Matti Leppälä, isännöitsijä Maija Mäkinen, kus-tannuslaskija Lassi Norrena ja kiinteistöpäällikkö Jan-Erik Hinds. Yhdistyksen puheen-johtajana toimi kenttäpäällikkö Jukka Kalliola. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

 

TILINTARKASTAJA
 

Tilintarkastajana jatkoi KHT Anders Björk ja varatilintarkastajana Tilintarkastustoimisto Ernst & Youngin edustaja.

 

YHDISTYKSEN TOIMISTO
 

Yhdistyksen toimiston yhteystiedot olivat:

Hietasaarenkatu 18, PL 385, 65100 VAASA

puh. (06) 312 2859 / 040 545 5949

arto.saarikoski@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

 

- Jäsenpalvelua hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski.

- Toiminnanjohtaja oli tavoitettavissa maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.00.

- Toimistossa myytiin Kiinteistöalan Kustannuksen kaikkia painotuotteita.

 

EDUSTUKSET
 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Kalliola jatkoi Suomen Kiinteistöliiton hallituksen jäsenenä.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Birgit Mäkinen jatkoi Suomen Kiinteistöliiton vuokratalo-valiokunnan jäsenenä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski jatkoi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käytti yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksessa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi koska tahansa perua myöntämänsä valtakirjan.

Vaasan Veden 12-jäsenisen asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä yhdistyksen hallituksen jäsenet Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Maija Mäkinen jatkoi yhdistyksen edustajana Vaasan kaupungin hissityöryhmässä. Kaupungin hissityöryhmä avustaa taloyhtiöitä hissiprojekteissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kuuluu As Oy Vaasan Aallonharja 2:n hallitukseen. Yhdistys omistaa yhtiössä yhden sijoitusasunnon ja autopaikan.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski jatkoi ostajien edustajana rakennusaikaisissa työmaakokouksissa ja vastaanottotarkastuksessa joulukuussa valmistuneessa As Oy Vaasan Priimuksessa. Yhdistyksen hallinnoima Yrjö Somerharjun rahasto omistaa yhtiöstä liiketilan ja autohallipaikan.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski valittiin toukokuussa As Oy Vaasan Vaahterapihan hallitukseen. Yhdistys omistaa yhtiössä yhden sijoitusasunnon.

               

ANSIOMERKIT
 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoskelle myönnettiin huhtikuussa Suomen Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta valtakunnallisesta työstä liiton tehtävissä.

 
YHTEISTYÖ
 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon. Liitto on monine tukitoimineen ollut yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani toimintavuoden aikana.

 

JUHLAVUODEN VALMISTELUT
 

Yhdistys täyttää ensi vuonna 100 v. Yhdistys aloitti jo ensi vuonna Vaasassa ja Kokkolassa järjestettävien 100-vuotisjuhlaseminaarien valmistelut ja palkkasi yhdistyksen 100-vuotishistoriikin kirjoittajan. Suunnitelmat ensi vuonna palkattavan viestintäassistentin rekrytoinnista ovat pitkällä ja myös Kiinteistöliiton liittokokous on myönnetty Vaasaan.

 

TOIMINNAN ARVIOINTI
 

Toiminnan merkittävimpiä tavoitteita olivat jäsenkunnan nopea ja tehokas neuvonta, laadukas koulutus Vaasassa ja Kokkolassa, paikallinen ja alueellinen edunvalvonta, monipuolinen tiedottaminen, yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen, toiminnanjohtajan kouluttaminen, jäsenalennusten tarjoaminen, jäsenistön lukumäärän kasvattaminen, varainhankinnan kehittäminen, verkkolaskutuksen lisääminen ja puolipäiväisen sihteerin rekrytoinnin valmistelu.

 

Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Jäsenmäärä kasvoi mukavasti, neuvonta oli monipuolista, koulutustilaisuudet olivat suosittuja, jäsenalennukset olivat laajassa käytössä, medianäkyvyys oli hyvää, kotisivut edistivät myyntiä, molemmat sijoitusasunnot tuottivat mukavasti, verkkolaskutus lisääntyi, rekrytoinnin valmistelu eteni ja tilikauden ylijäämä oli hyvä.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Yhdistyksen talous perustui toimintavuoden aikana vuosikokouksen vahvistamaan talousarvioon. Kaikkia jäsenmaksuja korotettiin 2,0 prosentilla, koska tulevan toisen työntekijän myötä nouseviin palkka- ja vuokramenoihin oli jo hyvä alkaa varautua. Taloyhtiöiden jäsenmaksut perustuivat jäsenkiinteistöjen tilavuuteen ja vuokranantajien jäsenmaksut vuokralla olevien huoneistojen lukumäärään. Tuloslaskelma osoittaa 68 627,10 €:n ylijäämää.