Toimintakertomus 2019

 

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
 

Yhdistys juhli 100-vuotista taivaltaan näyttävästi. Yhdistys muutti ensimmäistä kertaa omistustiloihin ja palkkasi toiminnanjohtajan rinnalle puolipäiväisen viestintäassistentin. Sähköiseen viestintään alettiin panostaa vahvasti. Yhdistyksen 100-vuotisjuhlaseminaarit järjestettiin helmikuussa Vaasassa ja Kokkolassa. Kiinteistöliiton liittokokous kokosi kiinteistöalan päättäjät huhtikuussa Vaasaan. Toimittaja Seppo Nurmen kirjoittama yhdistyksen 100-vuotishistoriikki tiivisti yhdistyksen historian ja monipuoliset haastattelut helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Tyylikäs kovakantinen 160-sivuinen kirja painettiin ja postitettiin jäsentalojen edustajille loppuvuodesta.

 

YHDISTYSTOIMINTA
 

Yhdistys siirtyi toukokuussa 2019 sähköisiin jäsentiedotteisiin. Vuoden aikana lähetettiin neljä tiedotetta niille jäsentalojen puheenjohtajille ja isännöitsijöille, joiden sähköpostiosoitteet olivat yhdistyksen tiedossa. Tiedotteet sisälsivät ajankohtaista ja alueellista tietoa suomeksi ja ruotsiksi.

Suomen Kiinteistölehti ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa ja sen vuosikerta sisältyi yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden jäsenmaksuun.

Yhdistys esiintyi vuoden aikana 11 kertaa mediassa. Aiheina olivat kattolumien vahingonkorvausvastuut, asumiskustannukset, Vaasassa järjestetty Kiinteistöliiton liittokokous ja isännöitsijöiden tehtävät. Näkyvyyttä tuli Pohjalaisessa, Keskipohjanmaassa,

Österbottens Tidningissä, Pietarsaaren Sanomissa, Ikkunassa, Kokkola-lehdessä ja Suomen Kiinteistölehdessä.

Yhdistyksen kotisivut uudistettiin toukokuussa ja niille alettiin viedä säännöllisesti uutta luettavaa. Sivujen visuaalisuuteen panostettiin paljon ja aiheissa keskityttiin oman toimialueen asioihin ja ajankohtaisuuteen molemmilla kotimaisilla kielillä. Sivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi.

 

Neuvonta

Yhdistyksen toiminnanjohtaja antoi päivittäistä puhelinneuvontaa. Neuvonnan kysyntä pysyi vilkkaana koko vuoden. Lakineuvonnan pääpaino oli kunnossapitovastuiden jaossa. Kysymyksiä herättivät myös sähköautojen lataaminen, ilmalämpöpumput ja lyhytaikainen airbnb-majoitustoiminta. Työsuhdeneuvonta keskittyi lähinnä talonmiesten palkankorotuksiin ja työsuhteiden päättämiseen.

Jäsenistön käytössä oli myös Kiinteistöliiton lakineuvonta, energianeuvonta, korjausneuvonta ja talous- ja veroneuvonta, Kiinteistötyönantajat ry:n työsuhdeneuvonta asianajaja Peter Fjellströmin lakineuvonta ja rakennusinsinööri Ilkka Yliahon korjausneuvonta. 

 

Koulutustoiminta

 Yhdistys järjesti jäsenilleen Vaasassa seuraavat koulutustilaisuudet:

  • 19.2.2019 100-vuotisjuhlaseminaari (aurinkoenergia, sisälämpötilojen hallinta, Vaasan kaupungin tervehdys)
  • 30.10.2019  Talousarvio-ohjeet, yhdistyksen sähköiset palvelut, sisäilma ym.
  • 28.11.2019 Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta

Yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui Vaasassa 209 henkilöä.

Yhdistys järjesti Vaasassa myös yhden ammatti-isännöitsijöille suunnatun koulutustilaisuuden:

  • 28.11.2019  Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta (25 osallistujaa).

Kokkolassa yhdistys järjesti kaksi jäsenille ilmaista ja muille maksullista koulutustilaisuutta:

  • 21.2.2019    100-vuotisjuhlaseminaari (aurinkoenergia, sisälämpötilojen hallinta, Kokkolan kaupungin tervehdys) (22 osallistujaa).
  • 14.11.2019 Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta, yhdistyksen sähköiset palvelut (22 osallistujaa).

Yhdistys järjesti Kokkolassa myös yhden ammatti-isännöitsijöille suunnatun koulutustilaisuuden:

  •  14.11.2019 Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta, yhdistyksen sähköiset palvelut (8 osallistujaa).

 

Työsuhdeasiat

Kiinteistöalalla oli voimassa kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joka kattaa ajanjakson 1.2.2018 – 31.1.2021. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koski 1.2.2018 – 31.1.2020 voimassaoleva työehtosopimus.

 

Jäsenhankinta

Vuoden 2019 alkaessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 633. Vuoden lopussa jäseniä oli 630, joten jäsenmäärän nettoalenema oli 3 jäsentä. Jäsenhankinta onnistui parhaiten Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Yritysmaailman kannatusjäsenten lukumäärää pidettiin ennallaan 15:ssä.

 

Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.6.2019. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät kokousasiat.

 

 

YHDISTYKSEN 100-VUOTISJUHLALLISUUDET
 

Yhdistys muutti juhlavuoden alussa ensimmäistä kertaa omistustiloihin. Uusissa 47m2 liiketiloissa on hyvät nykyaikaiset työskentelyolosuhteet kahdelle työntekijälle.

Yhdistys järjesti helmikuussa 100-vuotisjuhlaseminaarit Vaasassa ja Kokkolassa.

Tasavuosia juhlistettiin ajankohtaisen koulutuksen ja tavanomaista juhlavamman tarjoilun merkeissä. Kaupunkien tervehdykset tilaisuuksiin toivat Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand ja Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Bjarne Kallis.

Suomen Kiinteistöliiton liittokokous järjestettiin yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi

Vaasassa 5.-6.4.2019. Liittokokous kokosi Vaasaan noin 150 kiinteistöalan vaikuttajaa eri puolilta Suomea. Liittokokousillallisella yhdistystä edustivat hallitus ja toiminnanjohtaja seuralaisineen.

Yhdistys vahvisti juhlavuoden kunniaksi henkilöstöään. Toiminnanjohtajan rinnalle palkattiin huhtikuun puolivälissä puolipäiväinen viestintäassistentti Mikko Lankila.

Yhdistyksen jäsenpalvelujen parantamiseen alettiin panostaa erityisesti lisääntyvällä sähköisellä viestinnällä.

Yhdistyksen 100-vuotishistoriikit painettiin marraskuussa. Toimittaja Seppo Nurmen kirjoittama näyttävä kovakantinen 160-sivuinen teos Ihmisiä, asuntoja, taloja 1919-2019 postitettiin joulukuussa yhdistyksen jäsentalojen puheenjohtajille ja isännöitsijöille ja muille läheisille yhteistyökumppaneille.

 

HALLITUS
 

Yhdistyksen vuosikokous päätti kasvattaa hallituksen jäsenten lukumäärää 8:sta 9:ään. Hallituksessa erovuorossa olleet valittiin uudelleen. Hallitukseen kuuluivat koko vuoden kenttäpäällikkö Jukka Kalliola, isännöitsijä Juha Hissa, toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, suunnittelija Alpo Aronen, työnjohtaja Matti Leppälä, isännöitsijä Maija Mäkinen, kustannuslaskija Lassi Norrena ja kiinteistöpäällikkö Jan-Erik Hinds. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin asiakaspalvelupäällikkö Håkan Bodö. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kenttäpäällikkö Jukka Kalliola. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

 

TILINTARKASTAJA
 

Tilintarkastajana jatkoi KHT Anders Björk ja varatilintarkastajana Tilintarkastustoimisto Ernst & Youngin edustaja. Björkin ollessa estyneenä vuoden 2018 tilinpäätöksen tarkasti Ernst & Young Oy:n Christoffer Granholm (KHT).
 

 

YHDISTYKSEN TOIMISTO
 

Yhdistyksen toimiston yhteystiedot olivat:

Kirkkopuistikko 14, PL 385, 65100 VAASA

 

 Toiminnanjohtaja Arto Saarikoski puh. 040 545 5949

 arto.saarikoski@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

 arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

 

 Viestintäassistentti Mikko Lankila puh. 040 635 3770

 info@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi / info@osterbottensfastighetsforening.fi

  • Toiminnan johtamisesta, varainhoidosta, kokousten valmistelusta, jäsenneuvonnasta, edunvalvonnasta, kannanotoista ja kumppanuuksista vastasi yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski. Toiminnanjohtaja oli tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 8-16.
  • Jäsentiedotteiden koostamisesta ja lähettämisestä, kotisivujen ja jäsenrekisterin päivittämisestä ja koulutustilaisuuksien ilmoittautumisten vastaanotosta vastasi 15.4.2019 alkaen yhdistyksen viestintäassistentti Mikko Lankila. Työhön kuului myös tiedonhankintaa, sisällöntuotantoa ja yleisiä toimistotehtäviä. Viestintäassistentti oli tavoitettavissa keskimäärin 20 h viikossa.
  • Toimistossa myytiin Kiinteistöalan Kustannuksen kaikkia painotuotteita.

 

EDUSTUKSET
 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Kalliola jatkoi Suomen Kiinteistöliiton hallituksen jäsenenä.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Birgit Mäkinen jatkoi Suomen Kiinteistöliiton vuokratalovaliokunnan jäsenenä.

Toiminnanjohtaja Arto Saarikoski jatkoi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käytti yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksessa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla.

Yhdistys voi halutessaan perua myöntämänsä valtakirjan koska tahansa.

Vaasan Veden 12-jäsenisen asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä yhdistyksen hallituksen jäsenet Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Maija Mäkinen jatkoi Vaasan kaupungin hissityöryhmässä. Kaupungin hissityöryhmä avustaa taloyhtiöitä hissiprojekteissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kuuluu As Oy Vaasan Aallonharja 2:n hallitukseen. Yhdistys omistaa yhtiöstä yhden sijoitusasunnon ja autopaikan.

Ostajien edustajana As Oy Vaasan Priimuksen rakennusaikaisissa työmaakokouksissa ja vastaanottotarkastuksessa toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski tuli toukokuussa hallinnon luovutuskokouksessa valituksi myös yhtiön asumisaikaiseen hallitukseen. Yhdistyksen hallinnoima Yrjö Somerharjun rahasto omistaa yhtiöstä liiketilan ja autohallipaikan.                                      

As Oy Vaasan Vaahterapihan hallitukseen kuulunut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski valittiin toukokuussa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Yhdistys omistaa yhtiöstä yhden sijoitusasunnon.

 

YHTEISTYÖ
 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon. Liitto on monine tukitoimineen ollut yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani toimintavuoden aikana.

 

TOIMINNAN ARVIOINTI
 

Toiminnan merkittävimpiä tavoitteita olivat henkilökunnan työskentelyolosuhteiden parantaminen, puolipäiväisen viestintäassistentin palkkaaminen, kotisivujen uusiminen, sähköiseen viestintään panostaminen, monipuolinen tiedottaminen, historiikin valmistuminen, jäsenkunnan nopea ja tehokas neuvonta, 100-vuotisjuhlaseminaarien järjestäminen, laadukas koulutus Vaasassa ja Kokkolassa, paikallinen ja alueellinen edunvalvonta, yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen, henkilökunnan kouluttaminen, jäsenistön lukumäärän kasvattaminen ja varainhankinnan kehittäminen.

Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Viestintäassistentin valinta onnistui, henkilökunta sai hyvät työskentelyolosuhteet, kotisivujen toiminnallisuus parani, sähköinen jäsentiedottaminen oli vireää, medianäkyvyys oli hyvää, historiikista tuli tyylikäs ja helppolukuinen, neuvonta oli monipuolista, juhlaseminaarit onnistuivat, koulutustilaisuudet olivat suosittuja, molemmat sijoitusasunnot tuottivat mukavasti ja tilikausi oli ylijäämäinen.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Yhdistyksen talous perustui toimintavuoden aikana vuosikokouksen vahvistamaan talousarvioon. Kaikkia jäsenmaksuja korotettiin 2,3 prosentilla, koska yhdistyksen palkka- ja vuokramenot nousivat toisen työntekijän myötä. Taloyhtiöiden jäsenmaksut perustuivat jäsenkiinteistöjen tilavuuteen ja vuokranantajien jäsenmaksut vuokralla olevien huoneistojen lukumäärään. Tuloslaskelma osoittaa 15 967,30 €:n ylijäämää.

 

Vaasassa 1.9.2020

 

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry
Österbottens Fastighetsförening rf
Hallitus