Toimintakertomus 2020

 

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen kaikkialla maailmassa. Herkästi tarttuva ja vaarallinen koronaviruspandemia pakotti ihmiset muuttamaan käyttäytymistään ja minimoimaan suojaamattomat lähikontaktit. Yhdistys pystyi reagoimaan muuttuneisiin olosuhteisiin nopeasti ja löytämään uusia tapoja huolehtia hyvistä jäsenpalveluista. Yhdistyksen henkilökunta siirtyi maaliskuun puolivälistä lähtien mobiiliyhteyksien päähän etätöihin. Jäsenkoulutustilaisuudet jäivät samaan aikaan tauolle ja siirtyivät syksystä lähtien nettiin. Hyvien kokemusten ansiosta webinaarit tulevat jäämään pysyväksi tavaksi järjestää joitakin koulutuksia myös pandemian jälkeisenä aikana.

 

YHDISTYSTOIMINTA

 

Tiedotus

Yhdistys lähetti vuoden aikana kymmenen sähköistä jäsentiedotetta niille jäsentalojen puheenjohtajille ja isännöitsijöille, joiden sähköpostiosoitteet olivat yhdistyksen tiedossa. Tiedotteet sisälsivät ajankohtaista ja alueellista tietoa suomeksi ja ruotsiksi.

Suomen Kiinteistölehti ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa ja sen vuosikerta sisältyi yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden jäsenmaksuun.

Yhdistys esiintyi vuoden aikana 22 kertaa mediassa. Aiheina olivat yhdistyksen 100-vuotishistoriikin julkistus, sähköautojen latauspisteet, koronan vaikutus jätehuoltoon ja asumiskustannukset. Näkyvyyttä tuli Pohjalaisessa, Kokkola-lehdessä, Österbottens Tidningissä, Pietarsaaren Sanomissa, Ikkunassa, Vasabladetissa, Vaasa Insiderissa, Ilkka-Pohjalaisessa, Yle Pohjanmaassa, Yle Keski-Pohjanmaassa, Svenska Ylessä, Yle Radio Pohjanmaassa ja Radio Vaasassa.

Yhdistyksen kotisivuja päivitettiin säännöllisesti oman toimialueen jutuilla ja ajankohtaisilla uutisilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Kotisivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi.

Yhdistys liittyi Facebookiin helmikuussa 2020. Myös Facebookia päivitettiin säännöllisesti. Sivut löytyvät osoitteesta www.facebook.com/pohjanmaankiinteistoyhdistys.

 

Neuvonta

Yhdistyksen toiminnanjohtaja antoi päivittäistä puhelinneuvontaa. Neuvonnan kysyntä pysyi vilkkaana koko vuoden. Lakineuvonnan pääpaino oli kunnossapitovastuiden jaossa. Kysymyksiä herättivät myös sähköautojen lataaminen, ilmalämpöpumput, koronapandemian vaikutukset taloyhtiön kokouksiin ja häiritsevä elämä. Työsuhdeneuvonta keskittyi lähinnä talonmiesten palkankorotuksiin ja työsuhteiden päättämiseen.

Jäsenistön käytössä oli myös Kiinteistöliiton lakineuvonta, energianeuvonta, korjausneuvonta ja talous- ja veroneuvonta, Kiinteistötyönantajat ry:n työsuhdeneuvonta, asianajaja Peter Fjellströmin lakineuvonta ja rakennusinsinööri Ilkka Yliahon korjausneuvonta.

 

Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti jäsenilleen Vaasassa seuraavat koulutustilaisuudet:

  • 6.2.2020 Yhdistyksen 100 v historia, putkijärjestelmien vedenkäsittely ym.
  • 3.3.2020 Kunnossapitovastuut haltuun

Yhdistyksen jäsenilleen paikan päällä järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui Vaasassa yhteensä 122 henkilöä.

Kokkolassa yhdistys järjesti yhden jäsenille ilmaisen ja muille maksullisen koulutustilaisuuden:

  • 3.3.2020 Kunnossapitovastuut haltuun (27 osallistujaa)

Koronaviruspandemian estettyä joukkokokoontumiset maaliskuun puolivälin jälkeen yhdistys siirsi koulutustilaisuutensa verkkoon. Yhdistys järjesti loppuvuoden aikana jäsenilleen seuraavat webinaarit:

  • 8.10.2020 Ikkunoiden uudet ominaisuudet, paperinkeräyksen tulevaisuus ym.
  • 3.11.2020 Talousarvio-ohjeet, IOT-vesimittarit, kaukolämmön tulevaisuus
  • 9.12.2020 Laajakaistayhteydet, kattoturvallisuus ja vesi- ja viemärihuolto

Yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin webinaareihin osallistui yhteensä 130 henkilöä.

 Yhdistys lähetti jäsenistölleen myös kaksi kutsua valtakunnallisiin webinaareihin:

  • 1.9.2020 Yhtiökokous haltuun
  • 19.11.2020 Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään

 

Työsuhdeasiat

Kiinteistöalalla tuli voimaan uusi kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joka kattaa ajanjakson 1.2.2020 – 28.2.2022. Myös kiinteistöpalvelualan työntekijät saivat uuden 1.2.2020 – 28.2.2022 voimassaolevan työehtosopimuksen. 

 

Jäsenhankinta

Vuoden 2020 alkaessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 630. Vuoden lopussa jäseniä oli 633, joten jäsenmäärän nettokasvu oli 3 jäsentä. Jäsenhankinta onnistui parhaiten Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Yritysmaailman kannatusjäsenten lukumäärä pidettiin ennallaan 15:ssä.

 

Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronapandemian vuoksi annetun poikkeuslain sallimalla tavalla vasta 29.9.2020. Kokouksessa noudatettiin reiluja turvavälejä ja käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät kokousasiat.

 

HALLITUS

Yhdistyksen vuosikokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan 9:ssä. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Leppälä luopui omasta tahdostaan paikastaan. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin rakennuspäällikkö Ilkka Yliaho. Hallitukseen kuuluivat koko vuoden kenttäpäällikkö Jukka Kalliola, isännöitsijä Juha Hissa, toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, suunnittelija Alpo Aronen, isännöitsijä Maija Mäkinen, kustannuslaskija Lassi Norrena, kiinteistöpäällikkö Jan-Erik Hinds ja asiakaspalvelupäällikkö Håkan Bodö. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kenttäpäällikkö Jukka Kalliola. Hallitus kokoontui poikkeuksellisen koronavuoden vuoksi vain kerran. Vuosikokouksessa päätettiin jatkossa alkaa maksaa hallitukselle kokouspalkkioita.

 

TILINTARKASTAJA

Tilintarkastajana jatkoi KHT Anders Björk ja varatilintarkastajana Tilintarkastustoimisto Ernst & Youngin edustaja.

 

YHDISTYKSEN TOIMISTO

Yhdistyksen toimiston yhteystiedot olivat: Kirkkopuistikko 14, PL 385, 65100 VAASA

Toiminnanjohtaja Arto Saarikoski puh. 040 545 5949 arto.saarikoski@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

Viestintäassistentti Mikko Lankila / Saara Riiki puh. 040 635 3770 info@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

Toiminnan johtamisesta, varainhoidosta, kokousten valmistelusta, jäsenneuvonnasta, edunvalvonnasta, kannanotoista ja kumppanuuksista vastasi yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski. Toiminnanjohtaja oli tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 8-16.

Jäsentiedotteiden koostamisesta ja lähettämisestä, kotisivujen, Facebookin ja jäsenrekisterin päivittämisestä ja koulutustilaisuuksien järjestelyistä vastasi 5.10.2020 saakka yhdistyksen viestintäassistentti Mikko Lankila ja sen jälkeen uusi viestintäassistentti Saara Riiki. Työhön kuului myös tiedonhankintaa, sisällöntuotantoa ja yleisiä toimistotehtäviä. Viestintäassistentit olivat tavoitettavissa keskimäärin 20 h viikossa.

Toimistossa myytiin Kiinteistöalan Kustannuksen kaikkia painotuotteita.

 

EDUSTUKSET

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Kalliola valittiin Suomen Kiinteistöliiton hallitukseen uudelle 2-vuotiskaudelle.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Birgit Mäkinen jatkoi Suomen Kiinteistöliiton vuokratalovaliokunnan jäsenenä.

Toiminnanjohtaja Arto Saarikoski jatkoi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käytti yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksessa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi halutessaan perua myöntämänsä valtakirjan koska tahansa.

Vaasan Veden 12-jäsenisen asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä yhdistyksen hallituksen jäsenet Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Maija Mäkinen jatkoi Vaasan kaupungin hissityöryhmässä. Kaupungin hissityöryhmä avustaa taloyhtiöitä hissiprojekteissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kuului As Oy Vaasan Aallonharja 2:n hallitukseen. Yhdistys omistaa yhtiöstä yhden sijoitusasunnon ja autopaikan.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kuului As Oy Vaasan Priimuksen hallitukseen. Yhdistyksen hallinnoima Yrjö Somerharjun rahasto omistaa yhtiöstä liiketilan ja autohallipaikan. Yhdistys on tiloissa rahaston vuokralaisena.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski toimi As Oy Vaasan Vaahterapihan hallituksen puheenjohtajana kesäkuun alkuun saakka ja luopui sitten omasta tahdostaan hallituspaikasta. Yhdistys omistaa yhtiöstä yhden sijoitusasunnon.

 

YHTEISTYÖ

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon. Liitto on monine tukitoimineen ollut yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani toimintavuoden aikana.

 

TOIMINNAN ARVIOINTI

Toiminnan merkittävimpiä tavoitteita olivat henkilökuntaan panostaminen, sähköisen viestinnän kehittäminen, omien Facebook -sivujen avaaminen, monipuolinen tiedottaminen, jäsenkunnan nopea ja tehokas neuvonta, omien jäsenkoulutuswebinaarien aloittaminen, laadukas koulutus Vaasassa, Kokkolassa ja verkossa, paikallinen ja alueellinen edunvalvonta, yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen, jäsenmäärän kasvattaminen, taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen ja henkilökunnan kasvattamiseen tähtäävä suunnitelmallisuus.

Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin haasteellisena koronavuonna erinomaisesti. Viestintäassistentin vaihdos onnistui sujuvasti, henkilökunnalla oli hyvät työskentelyolosuhteet toimistolla ja etänä, sähköinen jäsentiedottaminen oli vireää, omat Facebook -sivut avattiin helmikuussa, medianäkyvyys oli hyvää koko toimialueella, neuvonta oli monipuolista, koulutustilaisuudet olivat suosittuja, syksyllä aloitetut jäsenkoulutuswebinaarit toivat koulutusten piiriin mukavasti uutta väkeä, jäsenmäärä kasvoi hiukan, molemmat sijoitusasunnot tuottivat mukavasti ja tilikausi oli ylijäämäinen.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen talous perustui toimintavuoden aikana vuosikokouksen vahvistamaan talousarvioon. Kaikkia jäsenmaksuja korotettiin 2,5 prosentilla, koska viestintäassistentille alettiin maksaa palkkaa koko vuodelta. Korotuksella alettiin samalla varautua myös viestintäassistentin tulevaan kokopäiväistämiseen ja aikanaan tapahtuvaan kolmannen työntekijän palkkaamiseen. Taloyhtiöiden jäsenmaksut perustuivat jäsenkiinteistöjen tilavuuteen ja vuokranantajien jäsenmaksut vuokralla olevien huoneistojen lukumäärään. Tuloslaskelma osoittaa 51 158,60 €:n ylijäämää. 

 

Vaasassa 20.5.2021

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry

Österbottens Fastighetsförening rf

Hallitus