Toimintasuunnitelma 2019

 

Vuosi 2019 on Pohjanmaan kiinteistöyhdistys ry:n 100. kokonainen toimintavuosi. Yhdistys asettaa juhlavuodelle seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

 

HENKILÖKUNTA

Tärkein yhdysside jäsenistöön päin on yhdistyksen toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on jäsenten tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8.00 – 16.00.

Yhdistykselle palkataan puolipäiväinen viestintäassistentti. Hänen pääasialliseksi toimenkuvakseen tulee jäsenistölle suunnattu sähköpostiviestintä, kaikille avoin kotisivuviestintä ja yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito.

Yhdistys luo henkilökunnalle hyvät työskentelyolosuhteet muuttamalla omiin uusiin toimitiloihin.

 

NEUVONTA

Yhdistys antaa jäsenilleen korkeatasoista neuvontaa sekä toiminnanjohtajan että oman alueen yhteistyökumppaneiden kautta. Toiminnanjohtajan neuvontaosaamista kehitetään tarvittavilla kursseilla ja neuvottelupäivillä. Jäsenistön käytettävissä ovat edelleen myös Kiinteistöliiton neuvontapalvelut ja työsuhdeasioissa Kiinteistötyönantajat ry:n neuvontapalvelut.

 

JÄSENKOULUTUS

Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana suunnilleen neljä jäsenkoulutustilaisuutta Vaasassa ja kaksi Kokkolassa. Molemmilla paikkakunnilla yksi näistä tilaisuuksista on yhdistyksen 100-vuotisjuhlaseminaari juhlapuhujineen. Jäsentilaisuuksien tarkoituksena on ajankohtaisen tai muuten tärkeän tiedon välittäminen kiinteistöalan eri asioista ja erityisesti tapahtuvista muutoksista. Ammatti-isännöitsijöille suunnattua koulutusta järjestetään resurssien puitteissa.

 

EDUNVALVONTA

Valtakunnallisella tasolla Suomen Kiinteistöliitto on voimakas kiinteistönomistajien edunvalvoja. Yhdistyksen edustajana Kiinteistöliiton valtakunnalliseen toimintaan osallistuvat liittohallituksen jäsen Jukka Kalliola, vuokratalovaliokunnan jäsen Birgit Mäkinen ja järjestötoimikunnan jäsen Arto Saarikoski.

Suomen Kiinteistöliitto tukee Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen paikallista ja alueellista edunvalvontaa tuottamalla hyödyntämiskelpoista tilastotietoa. Yhdistys käyttää tuota tietoa aktiivisesti jäsentensä hyväksi.

Vaasan Veden asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana toimii Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Vaasan kaupungin hissityöryhmän jäsenenä toimii Maija Mäkinen.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksissa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi koska tahansa peruuttaa valtakirjan.

 

TIEDOTUS

Tiedottaminen jäsenkunnan tarpeita vastaavalla tavalla on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Muiden kuin vuokranantajien jäsenmaksuun sisältyvä Suomen Kiinteistölehti on merkittävä tiedotuskanava. Yhdistyksen omat jäsentiedotteet muuttuvat sähköisiksi ja niiden määrä lisääntyy olennaisesti.

Yleinen tiedottaminen yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi tapahtuu kotisivujen, lehdistön ja paikallisradioiden kautta.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi. Kotisivut uusitaan vuoden aikana ja niille aletaan viedä uutta aineistoa kuukausittain. Sivut sisältävät jatkossa myös paljon oman alueen uutisia. Sivuilta löytyy edelleen tietoa myös yhdistyksen ja sen tytäryhtiön myymistä tuotteista ja palveluista, taloyhtiöitä palvelevia videoita, Suomen Kiinteistölehden päivittämiä uutisia sekä linkkejä moniin hyödyllisiin osoitteisiin.

Yhdistyksen 100-vuotishistoriikki teetetään valmiiksi ja jaetaan jäsenistölle.

 

JÄSENHANKINTA

Jäsenmäärän lisääminen on toimintavuoden tärkeimpiä painopistealueita, koska jäsenmäärältään suuri yhdistys pystyy paremmin parantamaan palveluitaan ja vaikuttamaan myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jäsenhankintaa tehdään koko toiminta-alueella. Jäsenmäärään tavoitellaan uutta kasvua erityisesti paranevalla sähköisellä tiedottamisella.  

 

VARAINHANKINTA

Yhdistys luo ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, yhdistyksen ja Yrjö Somerharjun rahaston sijoituksilla sekä omistamansa osakeyhtiön varainhankinnalla pitkäjänteisesti edellytyksiä henkilökunnan kasvattamiseen.


PietarsaariTaloyhtioPohjanmaaKeskiPohjanmaaVaasaKokkolaMustasaariAsuntoyhtiöPohjanmaaTaloyhtioKeskiPohjanmaaVaasaKokkolaPietarsaariMustasaariAsuntoyhtiö