Toimintasuunnitelma 2020

 
 

Vuosi 2020 on Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n 101. kokonainen toimintavuosi Yhdistys asettaa toimintavuodelle seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

 

HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO


Tärkein yhdysside jäsenistöön päin on yhdistyksen henkilökunta. Toiminnanjohtaja on jäsenten tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8 – 16 ja viestintäassistentti keskimäärin 20 h viikossa.

Henkilökunnalla on hyvät työskentelyolosuhteet omissa liiketiloissa vuonna 2019 valmistuneessa uudiskohteessa.

 

NEUVONTA

 

Yhdistys antaa jäsenilleen korkeatasoista neuvontaa toiminnanjohtajan ja oman alueen yhteistyökumppaneiden kautta. Toiminnanjohtajan neuvontaosaamista kehitetään tarpeiden mukaan. Jäsenistön käytettävissä ovat myös Kiinteistöliiton neuvontapalvelut ja työsuhdeasioissa Kiinteistötyönantajat ry:n neuvontapalvelut.

 

JÄSENKOULUTUS

 

Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana suunnilleen neljä jäsenkoulutustilaisuutta Vaasassa ja kaksi Kokkolassa. Molemmilla paikkakunnilla ainakin yksi tilaisuuksista on webinaari. Paikan päällä järjestettäviä koulutustilaisuuksia korvataan tarvittaessa etäkoulutuksilla, jos laajalle levinneen yleisvaarallisen koronavirustaudin torjunta ja vastuu tilaisuuksien turvallisuudesta sitä vaatii. Jäsentilaisuuksien tarkoituksena on ajankohtaisen tai muuten tärkeän tiedon välittäminen kiinteistöalan eri asioista ja erityisesti tapahtuvista muutoksista. Ammatti-isännöitsijöille suunnattua koulutusta järjestetään resurssien puitteissa.


 
TIEDOTUS

 

Yhdistys julkaisee sähköisiä jäsentiedotteita noin 10 kertaa vuodessa. Tiedotteet sisältävät valtakunnallisen aineiston lisäksi myös runsaasti oman alueen tietoa. Jäsenyydelle tuotetaan lisäarvoa, kun jäsentiedotteissa julkaistaan enemmän aineistoa kuin kaikille avoimissa kanavissa. Suurin osa aineistosta tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Yleinen tiedottaminen yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi tapahtuu kotisivujen ja median kautta. Yhdistyksen omat Facebook-sivut pyritään avaamaan kevään aikana. Kotisivuille ja Facebookiin pyritään viemään uutta aineistoa kuukausittain. Sivuille tuotetaan aineistoa suomeksi ja ruotsiksi.

Yhdistyksen taloyhtiöjäsenten jäsenmaksuun sisältyvä Suomen Kiinteistölehti on myös merkittävä tiedotuskanava. Yhdistyksen vuokranantajajäsenet saavat tilata lehden edullisesti lisämaksusta.

 

EDUNVALVONTA

 

Valtakunnallisella tasolla Suomen Kiinteistöliitto on voimakas kiinteistönomistajien edunvalvoja. Yhdistyksen edustajana Kiinteistöliiton valtakunnalliseen toimintaan osallistuvat liittohallituksen jäsen Jukka Kalliola, vuokratalovaliokunnan jäsen Birgit Mäkinen ja järjestötoimikunnan jäsen Arto Saarikoski.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys saa paikallista ja alueellista edunvalvontaa tukevaa tutkimustietoa Suomen Kiinteistöliitosta ja kerää hyödyntämiskelpoista tietoa myös omilla sähköisillä jäsenkyselyillä. Yhdistys käyttää näitä tietoja aktiivisesti jäsentensä hyväksi.

Vaasan Veden asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana toimii Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Vaasan kaupungin hissityöryhmän jäsenenä toimii Maija Mäkinen.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksissa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi tarvittaessa myös peruuttaa valtakirjan.

 

JÄSENHANKINTA
 

Jäsenmäärän lisääminen on toimintavuoden tärkeimpiä painopistealueita, koska jäsenmäärältään suuri yhdistys pystyy paremmin parantamaan palveluitaan ja vaikuttamaan myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jäsenhankintaa tehdään koko toiminta-alueella. Jäsenmäärään tavoitellaan uutta kasvua erityisesti lisääntyvällä kaksikielisellä sähköisellä tiedottamisella.

 

VARAINHANKINTA
 

Yhdistys luo ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, yhdistyksen ja Yrjö Somerharjun rahaston sijoituksilla sekä omistamansa osakeyhtiön varainhankinnalla pitkäjänteisesti edellytyksiä palvelujen parantamiseen ja henkilökunnan kasvattamiseen.

Vaasassa 1.9.2020

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry

Österbottens Fastighetsförening rf

Hallitus