RÅDGIVNINGSTJÄNSTER UNDER SOMMAREN

Verksamhetsledaren har semester och vår rådgivningstjänst är stängd under tiden 1.7 – 15.8.  I rådgivningsärenden kan du kontakta Fastighetsförbundet per tfn (09) 1667 6300.

Kontaktinformation

Verksamhetsledare Arto Saarikoski

040 545 5949

arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

Kommunikationsassistent Saara Riiki

040 635 3770

info@osterbottensfastighetsforening.fi

Postadress:

PL 385

65101 Vasa

Besöksadress:

Kyrkoesplanaden 14

65100 Vasa

 

Österbottens Fastighetsförenings styrelse

 

Ordförande:

Fältchef Jukka Kalliola

Vice ordförande:

Disponent Juha Hissa

Medlemmar:

Disponent Heidi Similä

Byggnadschef Ilkka Yliaho

Verkställande direktör Birgit Mäkinen

Styrelseproffs Yrjö Salomaa

Verkställande direktör Malin Vainio

Fastighetschef Jan-Erik Hinds

Kundbetjäningschef Håkan Bodö

Hedersordförande:

Bjarne Dahlback

MellerstaOsterbottenBostadsbolagHusbolagOsterbottenVasaKarlebyKorsholmJakobstad