Toimintakertomus 2017

 

Mennyt vuosi oli erinomainen, sillä jäsenmäärän vuosikasvu oli suurempi kuin koskaan. Jäsenmäärä kasvoi jo 23. vuotta peräkkäin ja nyt peräti 94 jäsenellä. Talouden vahvistuminen sai myös yhdistyksen hallituksen täsmentämään tulevaisuuden suunnitelmiaan. Yhdistys muuttaa vuoden 2019 alussa omiin toimitiloihin ja palkkaa samalla toiminnanjohtajan avuksi puolipäiväisen sihteerin. Jäsenmaksujen verkkolaskutus aloitettiin.

 

YHDISTYSTOIMINTA
 
Tiedotus

Suomen Kiinteistölehti ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa ja se sisältyi yhdistyksen jäsenmaksuun (poikkeuksena vuokranantajajäsenet). Kaikille jäsenille lähetettiin lisäksiyksi jäsentiedote. Yhdistys koosti itse tiedotteen Kiinteistöliiton aineistosta ja liitti tiedotteeseen lehtileikkeitä sekä muutamia paikallissivuja suomeksi ja ruotsiksi.

Yhdistys esiintyi vuoden aikana viisi kertaa medioissa. Aiheina olivat taloyhtiöiden tupakointikieltohakemukset ja valtakunnallinen asumiskustannusvertailu.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi. Sivujen keskiössä ovat yhdistyksen ja sen tytäryhtiön myymät tuotteet ja palvelut. Sivuilta löytyy myös perustietoa yhdistyksen palveluista, runsaasti kuvia ja videoita sekä Kiinteistöliiton päivittämät tuoreet uutiset.

 

Neuvonta

Yhdistyksen toiminnanjohtaja antoi päivittäistä puhelinneuvontaa. Neuvonnan kysyntä pysyi vilkkaana koko vuoden. Lakineuvonnan pääpaino oli kunnossapitovastuiden jaossa ja tupakkalain ja henkilötietolain tulkinnoissa. Työsuhdeneuvonta keskittyi lähinnä talonmiesten palkankorotuksiin ja työsuhteiden päättämiseen.

Jäsenistön käytössä oli myös Kiinteistöliiton lakineuvonta, energianeuvonta, korjausneuvonta ja talous- ja veroneuvonta, Kiinteistötyönantajat ry:n työsuhdeneuvonta, asianajaja Peter Fjellströmin lakineuvonta ja rakennusinsinööri Ilkka Yliahon korjausneuvonta.

 

Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti jäsenilleen Vaasassa seuraavat koulutustilaisuudet:

- 7.2.2017  Asbestilainsäädäntö, tupakointikiellot, sähköautot ym.

- 6.4.2017  Kattoturvallisuus, putkiremontin kestoon vaikuttavat tekijät ym.

- 25.4.2017  Tupakointikiellon hakeminen ja valvonta, liikkuva mattopesula ym.

- 31.10.2017  Talousarvio-ohjeet, valmiudet sähköautoihin, linjasaneeraus ym.

- 30.11.2017  Laajakaistayhteydet, viemärihuolto, vuotovahinkojen ikävähennykset

Yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui Vaasassa 312 henkilöä.

 

Yhdistys järjesti Vaasassa myös yhden ammatti-isännöitsijöille suunnatun koulutustilaisuuden:

- 7.2.2017  Asbestilainsäädäntö, tupakointikiellot, sähköautot ym (21 osallistujaa).

 

Kokkolassa yhdistys järjesti kaksi jäsenille ilmaista ja muille maksullista koulutustilaisuutta:

- 22.2.2017  Asbestilainsäädäntö, tupakointikiellot ja sähköautot (33 osallistujaa).

- 29.11.2017  Julkisivun ja putkiston korjausvaihtoehdot (24 osallistujaa).

 

Työsuhdeasiat

Kiinteistöalalla solmittiin uusi kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joka kattaa ajanjakson 1.2.2017 – 31.1.2018. Kiinteistöpalvelualan työntekijät saivat myös uuden 1.2.2017 – 31.1.2018 voimassaolevan työehtosopimuksen.

 

Jäsenhankinta

Vuoden 2017 alkaessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 528. Vuoden lopussa jäseniä oli 622, joten jäsenmäärän nettolisäys oli 94 jäsentä. Jäsenhankinta onnistui parhaiten Vaasassa ja Kokkolassa. Yritysmaailman kannatusjäsenten lukumäärä säilytettiin ennallaan 16:ssa.

 

Sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.6.2017. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät kokousasiat.

 

HALLITUS
 

Yhdistyksen vuosikokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän 8:ssa. Halli-tuksessa erovuorossa olleet valittiin uudelleen. Hallitukseen kuuluivat koko vuoden kenttäpäällikkö Jukka Kalliola, isännöitsijä Juha Hissa, toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, suunnittelija Alpo Aronen, työnjohtaja Matti Leppälä, isännöitsijä Maija Mäkinen, kus-tannuslaskija Lassi Norrena ja kiinteistöpäällikkö Jan-Erik Hinds. Yhdistyksen puheen-johtajana toimi kenttäpäällikkö Jukka Kalliola. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

 

TILINTARKASTAJA
 

Tilintarkastajana jatkoi KHT Anders Björk ja varatilintarkastajana Tilintarkastustoimisto Ernst & Youngin edustaja.

 

YHDISTYKSEN TOIMISTO
 

Yhdistyksen toimiston yhteystiedot olivat:

Hietasaarenkatu 18, PL 385, 65100 VAASA

puh. (06) 312 2859 / 040 545 5949

arto.saarikoski@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

 

- Jäsenpalvelua hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski.

- Toiminnanjohtaja oli tavoitettavissa maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.00.

- Toimistossa myytiin Kiinteistöalan Kustannuksen kaikkia painotuotteita.

 

EDUSTUKSET
 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Kalliola jatkoi Suomen Kiinteistöliiton hallituksen jäsenenä.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Birgit Mäkinen jatkoi Suomen Kiinteistöliiton vuokratalo-valiokunnan jäsenenä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski jatkoi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käytti yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksessa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi koska tahansa perua myöntämänsä valtakirjan.

Vaasan Veden 13-jäsenisen asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä yhdistyksen hallituksen jäsenet Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Maija Mäkinen jatkoi yhdistyksen edustajana Vaasan kaupungin hissityöryhmässä. Kaupungin hissityöryhmä avustaa taloyhtiöitä hissiprojekteissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kuuluu As Oy Vaasan Aallonharja 2:n hallitukseen. Yhdistys omistaa yhtiössä yhden sijoitusasunnon ja autopaikan.

 Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski valittiin ostajien edustajaksi työmaakokouksiin ja vastaanottotarkastukseen rakenteilla olevan As Oy Vaasan Priimuksen ostajien kokouksessa lokakuussa. Yhdistyksen hallinnoima Yrjö Somerharjun rahasto osti yhtiöstä liiketilan ja autohallipaikan syyskuussa.

 

YHTEISTYÖ
 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon. Liitto on monine tukitoimineen ollut yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani toimintavuoden aikana.

Toiminnanjohtajien tasolla jatkui niin sanottu Ydin-Suomen yhdistysten (Vaasa, Keski-Suomi, Pohjois-Suomi, Päijät-Häme ja Itä-Suomi) yhteistyö. Toiminnan ideana on keskenään suunnilleen samankokoisten yhdistysten yhteinen ideointi yhdistysten kehittämiseksi. Vuoden aikana ei kuitenkaan kokoonnuttu.

 

TOIMINNAN ARVIOINTI
 

Toiminnan merkittävimpiä tavoitteita olivat jäsenkunnan nopea ja tehokas neuvonta, laadukas koulutus Vaasassa ja Kokkolassa, paikallinen ja alueellinen edunvalvonta, monipuolinen tiedottaminen, yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen, toiminnanjohtajan kouluttaminen, jäsenalennusten tarjoaminen, jäsenistön lukumäärän kasvattaminen ja varainhankinnan kehittäminen.

Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Jäsenmäärän kasvu oli ennätyssuurta, neuvonta oli monipuolista, koulutustilaisuudet olivat suosittuja, jäsenalennukset olivat laajassa käytössä, medianäkyvyys oli hyvää, kotisivut edistivät myyntiä, toinen sijoitusasunto hankittiin huhtikuussa, molemmat sijoitusasunnot tuottivat mukavasti ja tilikauden ylijäämä oli hyvä.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Yhdistyksen talous perustui toimintavuoden aikana vuosikokouksen vahvistamaan talousarvioon. Kaikkia jäsenmaksuja korotettiin 2,0 prosentilla, koska yhdistyksen menojen uskottiin nousevan saman verran. Taloyhtiöiden jäsenmaksut perustuivat jäsenkiinteistöjen tilavuuteen ja vuokranantajien jäsenmaksut vuokralla olevien huoneistojen lukumäärään. Tuloslaskelma osoittaa 57 063,05 €:n ylijäämää.