Toimintasuunnitelma 2018

 

Vuosi 2018 on Pohjanmaan kiinteistöyhdistys ry:n 99. kokonainen toimintavuosi. Yhdistys asettaa sille seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

 

HENKILÖKUNTA

Tärkein yhdysside jäsenistöön päin on yhdistyksen toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on jäsenten tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8.00 – 16.00. Vuoden aikana valmistellaan puolipäiväisen sihteerin palkkaamista.

 

NEUVONTA

Yhdistys antaa jäsenilleen korkeatasoista neuvontaa sekä toiminnanjohtajan että oman alueen yhteistyökumppaneiden kautta. Toiminnanjohtajan neuvontaosaamista kehitetään tarvittavilla kursseilla ja neuvottelupäivillä. Jäsenistön käytettävissä ovat edelleen myös Kiinteistöliiton neuvontapalvelut ja työsuhdeasioissa Kiinteistötyönantajat ry:n neuvontapalvelut.

 

JÄSENKOULUTUS

Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana suunnilleen neljä jäsenkoulutustilaisuutta Vaasassa ja kaksi Kokkolassa. Jäsentilaisuuksien tarkoituksena on ajankohtaisen tai muuten tärkeän tiedon välittäminen kiinteistöalan eri asioista ja erityisesti tapahtuvista muutoksista. Ammatti-isännöitsijöille suunnattua koulutusta järjestetään resurssien puitteissa.

 

EDUNVALVONTA

Valtakunnallisella tasolla Suomen Kiinteistöliitto on voimakas kiinteistönomistajien edunvalvoja. Yhdistyksen edustajana Kiinteistöliiton valtakunnalliseen toimintaan osallistuvat liittohallituksen jäsen Jukka Kalliola, vuokratalovaliokunnan jäsen Birgit Mäkinen ja järjestötoimikunnan jäsen Arto Saarikoski. Suomen Kiinteistöliitto tukee Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen paikallista ja alueellista edunvalvontaa tuottamalla hyödyntämiskelpoista tilastotietoa. Yhdistys käyttää tuota tietoa aktiivisesti jäsentensä hyväksi. Vaasan Veden asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana toimii Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen. Vaasan kaupungin hissityöryhmän jäsenenä toimii Maija Mäkinen. Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksissa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi koska tahansa peruuttaa valtakirjan.

                 

TIEDOTUS

Tiedottaminen jäsenkunnan tarpeita vastaavalla tavalla on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Muiden kuin vuokranantajien jäsenmaksuun sisältyvä Suomen Kiinteistölehti on merkittävä tiedotuskanava. Kaikille jäsenille lähetetään lisäksi noin kaksi ajankohtaista jäsentiedotetta. Yleinen tiedottaminen yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi tapahtuu kotisivujen, lehdistön ja paikallisradioiden kautta. Yhdistyksen oma ilmaisjakelulehti Vaasan Kiinteistötuuli jaetaan Vähääkyröä lukuun ottamatta kaikkiin Vaasan ja Sepänkylän kotitalouksiin kerran toimintavuoden aikana. Yhdistyksen oma liite toteutetaan keskipohjalaisessa sanomalehdessä loppuvuodesta. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteista www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi ja www.osterbottensfastighetsforening.fi. Sivuilta löytyy tietoa yhdistyksen ja sen tytäryhtiön myymistä tuotteista ja palveluista, lakineuvontaan liittyviä videoita, Kiinteistöliiton päivittämiä uutisia sekä linkkejä moniin hyödyllisiin osoitteisiin.

 

JÄSENHANKINTA

Jäsenmäärän lisääminen on toimintavuoden tärkeimpiä painopistealueita, koska jäsenmäärältään suuri yhdistys pystyy paremmin parantamaan palveluitaan ja vaikuttamaan myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jäsenhankintaa tehdään koko toiminta-alueella. Yhdistyksen ja Kiinteistöliiton neuvottelemilla jäseneduilla pyritään virkistämään jäsenhankintaa.

 

VARAINHANKINTA

Yhdistys luo ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, yhdistyksen ja Yrjö Somerharjun rahaston sijoituksilla sekä omistamansa osakeyhtiön varainhankinnalla pitkäjänteisesti edellytyksiä puolipäiväisen sihteerin palkkaamiseen. Jäsenmaksulaskutuksessa siirrytään pääsääntöisesti verkkolaskutukseen.