Medlemsservice

 

TELEFONRÅDGIVNING

Medlemshusens styrelsemedlemmar och disponenter erbjuds av föreningen, Fastighetsförbundet och deras samarbetspartner juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning, energirådgivning och rådgivning gällande arbetsförhållanden i ärenden som gäller husbolaget. Föreningens hyresvärdsmedlemmar får juridisk rådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, teknisk rådgivning och energirådgivning i ärenden som gäller uthyrning. 

UTBILDNING

Föreningen ordnar utbildning i Vasa fem gånger per år och i Karleby två gånger per år. I utbildningarna kan medlemshusens styrelsemedlemmar och disponenter samt föreningens hyresvärdsmedlemmar delta. Utbildningsteman kan vara allt från husbolagsjuridik till ekonomi och underhåll.

MEDLEMSINFO

Ordförandena och disponenterna i föreningens medlemshus får elektroniska medlemsmeddelanden varje månad. Medlemsbreven innehåller aktuell information om lagstiftning, ekonomi, undersökningar och intressebevakning gällande husbolag. Läs mera.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

En av medlemshuset vald kontaktperson (vanligen styrelsens ordförande) får en fortgående prenumeration på Suomen Kiinteistölehti (10 nummer per år). Föreningen önskar att tidningen kan cirkulera, så att också de andra styrelsemedlemmarna får läsa den. Tidningen presenterar färska undersökningsresultat och informerar om underhåll i husbolag samt tolkning av lagparagrafer.

Obs! Tidningen ingår inte i medlemsavgiften för föreningens hyresvärdsmedlemmar, men dessa kan om de så önskar prenumerera på tidningen till självkostnadspris.

INTRESSEBEVAKNING

Föreningen anser skäliga boendekostnader vara ett viktigt mål. Föreningen samarbetar med Fastighetsförbundet i samband med den årligen återkommande boendekostnadsjämförelsen och tar vid behov kraftigt ställning, om kostnadsnivån och kostnadsutvecklingen står i strid med medlemmarnas intressen. Föreningen är representerad i Vasa Vattens kundforum.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemmarna får 20 % rabatt på alla Kiinteistöalan Kustannus Oy:s normalprissatta böcker och blanketter som beställs via föreningen. Du kan bekanta dig med produkterna på adressen www.kiinteistomedia.fi.  Närmare information om övriga medlemsförmåner erhålls av föreningens verksamhetsledare.

OsterbottenMellerstaOsterbottenVasaKarlebyKorsholmJakobstadHusbolagBostadsbolagBostadsbolagHusbolagOsterbottenMellerstaOsterbottenVasaKarlebyKorsholmJakobstad