Medlemsnöjdhet

 

Finlands Fastighetsförbund gjorde våren 2018 en medlemsnöjdhetsenkät bland medlemmarna i alla fastighetsföreningar. Österbottens Fastighetsförenings medlemmar bedömde de tjänster som de har tillgång till enligt följande:

 

Medlemmarna bedömde de tjänster som de har tillgång till med vitsorden 1 – 7:

7 = mycket nöjd

1 = mycket missnöjd

 

Vitsord som gavs servicen:

5,7 Rådgivningsservice

5,4 Utbildning

5,7 Information

5,5 Suomen Kiinteistölehti

5,3 Lokal intressebevakning

4,9 Riksomfattande intressebevakning

5,0 Webbsidor

5,0 Forsknings- och utvecklingsverksamhet

MellerstaOsterbottenVasaKarlebyKorsholmJakobstadHusbolagOsterbottenBostadsbolagVasa KarlebyKorsholmJakobstadHusbolagOsterbottenBostadsbolagMellerstaOsterbotten