Nyheter

Nyheter
19.03.2020
Kokousohjeet-korona-covid19-pohjanmaa
Husbolagen bör se till att mötena är trygga under coronaepidemin
Enligt de värsta uppskattningarna kan hela 70 procent av jordens befolkning drabbas av coronaviruset. För att minska smittspridnin...
Läs mera
Nyheter
19.03.2020
Facebook-kiinteistöyhdistys-pohjanmaa-taloyhtiö
Föreningen utvidgade sina tjänster till Facebook – aktuell information till styrelsens medlemmar
Österbottens Fastighetsförening har nyligen gått med i Facebook. I fortsättningen uppdaterar vi på sidan aktuella nyheter från fa...
Läs mera
Nyheter
18.03.2020
Koulutustilaisuus-kiinteistöyhdistys-pohjanmaa-taloyhtiö
Paus i föreningens utbildningar på grund av coronasituationen
Statsrådet har uppmanat arrangörerna av offentliga tillställningar med över 10 personer att begränsa sin verksamhet för att minska...
Läs mera
Nyheter
31.01.2020
ara-rakentaminen-taloyhtiö-pohjanmaa
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshusåren 2020–2022
Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus.
Läs mera
Nyheter
28.01.2020
historiikki-pohjanmaa-kiinteistöyhdistys-taloyhtiö
Österbottens Fastighetsförening 100 år – från språkrör för husägare till intressebevakare för husbol
När Österbottens Fastighetsförenings föregångare Vaasan Suomalainen Talonomistaja Yhdistys grundades 16.11.1919 och godkändes till...
Läs mera
Nyheter
26.11.2019
jäsentiedote-taloyhtiö-pohjanmaa-kiindestöyhdistys
Tilläggsinformation i föreningens elektroniska medlemsmeddelande
Genom att ansluta sig som medlem i Österbottens Fastighetsförening får ert husbolag tilläggsinformation till många artiklar i före...
Läs mera
Nyheter
15.09.2019
Nuohooja
Sotningen öppnas upp för konkurrens – minst 11 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten
År 2019 har medfört ändringar i sotningen. Enligt räddningslagen som ändrades i början av året har fastighetsägaren frihet att väl...
Läs mera
Nyheter
10.09.2019
indeksitalo-taloyhtiö-asumiskustannus-pohjanmaa
Husbolagens boendeutgifter ökar kännbart
Finlands Fastighetsförbund undersökte i september 2019 kommunala avgifter i 59 städer i husbolag av samma storlek och med likadan...
Läs mera
Nyheter
30.07.2019
asuntomurto-taloyhtiö-pohjanmaa-keskipohjanmaa
Antalet bostadsinbrott ökade i Österbotten och Mellersta Österbotten med 50 procent på ett år
Från år 2017 till år 2018 skedde en betydande förändring i antalet bostadsinbrott. Bostadsinbrott kan emellertid förebyggas genom...
Läs mera
Nyheter
09.07.2019
Tulipalo
Brandsäkerheten är en gemensam sak – 48 eldsvådor i husbolag i Österbotten och Mellersta Österbotten
Österbottens Fastighetsförening rekommenderar att ventilationssystemen rengörs regelbundet och uppmanar att husbolagen anlitar yrk...
Läs mera