Nyheter

Nyheter
09.07.2019
Tulipalo
Brandsäkerheten är en gemensam sak – 48 eldsvådor i husbolag i Österbotten och Mellersta Österbotten
Österbottens Fastighetsförening rekommenderar att ventilationssystemen rengörs regelbundet och uppmanar att husbolagen anlitar yrk...
Läs mera
Nyheter
19.06.2019
Lude
Friåkande löss olovliga invånare i husbolaget luteesta taloyhtiön luvaton asukas
Problemen med löss växer också i Vasa, Karleby och Korsholm. Det är skäl för husbolaget att ta kontroll över bekämpningsåtgärderna...
Läs mera
Nyheter
03.06.2019
Avaimet
Låsanordningar får nu beställas enbart från 15 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten
Installering, serieläggning av lås och andra så kallade säkerhetsskyddande uppgifter ska sedan januari 2019 skaffas endast från fö...
Läs mera
Nyheter
03.06.2019
Muokattu Jukka Kalliola2
Jukka Kalliola från Vasa fortsätter i Fastighetsförbundets styrelse
Finlands Fastighetsförbund valde ny styrelse vid förbundsmötet som ordnades i Vasa. Fastighetsförbundets viktigaste mål i fråga om...
Läs mera
Nyheter
30.05.2019
Nimeton suunn.malli
Mikko Lankila vald till kommunikationassistent vid Österbottens Fastighetsförening
Studeranden i kommunikationsvetenskap Mikko Lankila har börjat inom föreningen som deltidsanställd kommunikationsassistent 15.4.20...
Läs mera