Nyheter

Nyheter
31.01.2020
vihrea talo 720x340
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshusåren 2020–2022
Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus.
Läs mera
Nyheter
28.01.2020
100 vuotishistoriikki
Österbottens Fastighetsförening 100 år – från språkrör för husägare till intressebevakare för husbol
När Österbottens Fastighetsförenings föregångare Vaasan Suomalainen Talonomistaja Yhdistys grundades 16.11.1919 och godkändes till...
Läs mera
Nyheter
26.11.2019
E Mail
Tilläggsinformation i föreningens elektroniska medlemsmeddelande
Genom att ansluta sig som medlem i Österbottens Fastighetsförening får ert husbolag tilläggsinformation till många artiklar i före...
Läs mera
Nyheter
15.09.2019
Nuohooja
Sotningen öppnas upp för konkurrens – minst 11 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten
År 2019 har medfört ändringar i sotningen. Enligt räddningslagen som ändrades i början av året har fastighetsägaren frihet att väl...
Läs mera
Nyheter
10.09.2019
Indeksitalo 2019
Husbolagens boendeutgifter ökar kännbart
Finlands Fastighetsförbund undersökte i september 2019 kommunala avgifter i 59 städer i husbolag av samma storlek och med likadan...
Läs mera
Nyheter
30.07.2019
Burglar
Antalet bostadsinbrott ökade i Österbotten och Mellersta Österbotten med 50 procent på ett år
Från år 2017 till år 2018 skedde en betydande förändring i antalet bostadsinbrott. Bostadsinbrott kan emellertid förebyggas genom...
Läs mera
Nyheter
09.07.2019
Tulipalo
Brandsäkerheten är en gemensam sak – 48 eldsvådor i husbolag i Österbotten och Mellersta Österbotten
Österbottens Fastighetsförening rekommenderar att ventilationssystemen rengörs regelbundet och uppmanar att husbolagen anlitar yrk...
Läs mera
Nyheter
19.06.2019
Lude
Friåkande löss olovliga invånare i husbolaget luteesta taloyhtiön luvaton asukas
Problemen med löss växer också i Vasa, Karleby och Korsholm. Det är skäl för husbolaget att ta kontroll över bekämpningsåtgärderna...
Läs mera
Nyheter
03.06.2019
Avaimet
Låsanordningar får nu beställas enbart från 15 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten
Installering, serieläggning av lås och andra så kallade säkerhetsskyddande uppgifter ska sedan januari 2019 skaffas endast från fö...
Läs mera
Nyheter
03.06.2019
Muokattu Jukka Kalliola2
Jukka Kalliola från Vasa fortsätter i Fastighetsförbundets styrelse
Finlands Fastighetsförbund valde ny styrelse vid förbundsmötet som ordnades i Vasa. Fastighetsförbundets viktigaste mål i fråga om...
Läs mera