Avfallshanteringen i Ekorosks område klart dyrare än tidigare

Finlands Fastighetsförbund undersökte i september 2021 kommunala avgifter i husbolag av samma storlek och med likadan förbrukning i 59 olika städer. Österbottens Fastighetsförening har analyserat resultaten ur sitt eget verksamhetsområdes perspektiv.
Nyheter
09.09.2021

Avfallshanteringen i Ekorosks område klart dyrare än tidigare

 

Avfallshanteringen i Karleby- och Jakobstadsregionen har fördyrats med drygt fem procent jämfört med i fjol.  Avfallsräkningen har stigit i synnerhet på grund av höjningen på 15 procent av Ekorosks fasta avgift, som är oberoende av avfallsmängden.  Priserna för tömning av avfallskärl är i regionen måttliga, men Ekorosks fasta avgifter är efter höjningen rejält över tredubbelt så stora som landets genomsnitt.  Den fasta avgiften uppbärs på basis av lokalernas antal.

Priserna på fjärrvärme och el har ökat kraftigt i Karleby

I Karleby har fjärrvärmen blivit cirka sex procent dyrare och elpriset har också stigit med över fyra procent från i fjol.  Fjärrvärmen är ändå även efter prishöjningen förmånligast i landet och också elen finns bland de tio förmånligaste.  Även vattenräkningarna är fortfarande bland de tio billigaste.

Fastighetsskatterna har hållits på fjolårets nivå i Karleby.  Fastighetsbeskattningen är emellertid åtta procent stramare än genomsnittet och den finns i den dyraste tredjedelen bland jämförelsestäderna.

Fastighetsbeskattningen har stramats åt i Jakobstad

Fastighetsbeskattningen har stramats åt i Jakobstad med ungefär tre procent från i fjol. Inga ändringar har gjorts i beskattningen av bostadsbyggnader, men beskattningen av bostadstomter blev betydligt strängare.  Tilläggsräkningen är en följd av höjningen på 22 procent av den allmänna fastighetsskatten som betalas på tomtens beskattningsvärde.

Vattenpriset har inte stigit från i fjol i Jakobstad, men det är fortfarande cirka fyra procent dyrare än genomsnittet.  Kubikpriserna som uppbärs för vatten- och avloppsvattenförburkningen är på medelnivå, men de av förbrukningen oberoende grundavgifterna är nästan dubbelt så höga som genomsnittet.

Fjärrvärme- och elpriserna har i Jakobstad bibehållits.  Båda taxorna finns bland de tio förmånligaste i landet.

I Karleby ökade de totala kostnaderna mera än genomsnittet

Den måttfulla ökningen av boendekostnaderna förbättrade Jakobstads ställning i städernas förmånlighetsjämförelse med ett steg till sjunde plats. Karleby gick nedåt ett steg till tredje plats.

Seinäjoki har rasat nedåt i jämförelsen snabbt.  För två år sedan var Seinäjoki i förmånlighetsjämförelsen ännu på elfte plats.  Nu hittar man staden först på plats 21. Fjärrvärmen blev rejält dyrare i Seinäjoki redan för andra året i rad.

Ytterligare upplysningar: Verksamhetsledare Arto Saarikoski, tfn 040 545 5949, arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

Gå till "Nyheter"