Boendeutgifterna slukar upp till en tredjedel av inkomsterna de närmaste åren

Upp till en tredjedel av hushållens inkomster går till boendeutgifter visar en utredning som Pellervo ekonomisk forskning PTT gjort på uppdrag av Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet. Under åren 2021–2023 ökar boendeutgifterna för personer med bolån och hyresgäster i fritt finansierade hyresbostäder med cirka två procent. Mest av inkomsterna tar boendet för ensamboende medelinkomsttagare i höghus.
Nyheter
02.09.2021

Boendeutgifterna slukar upp till en tredjedel av inkomsterna de närmaste åren

Under coronatiden har boendeutgifterna i förhållande till de disponibla inkomsterna tillsvidare hållit sig oförändrade.  

Bostadens storlek har ökat i betydelse på bekostnad av läget

I och med det ökade distansarbetet under coronapandemin har bostadens storlek blivit ett allt viktigare kriterium vid valet av bostad på bekostnad av läget. 

”Läget är fortfarande en viktig faktor på bostadsmarknaden, med betydelsen har minskat. Det blir intressant att se om coronatidens trender fortsätter även efter pandemin”, säger ekonomist Peetu Keskinen från PTT som ärspecialiserad på bostadsmarknaden. 

Också efterfrågan på bostäder med centralt läge är fortsatt hög. Särskilt starkt har intresset varit för småhus och radhus, där bostadshandeln jämfört med tidigare år har uppvisat exceptionellt höga tillväxtsiffror. 

”Vi har redan i många år vetat att största delen av finländarna vill bo i småhus. Nu har helt klart fler än tidigare beslutat sig för att förverkliga sin dröm”, säger verksamhetsledare Janne Tähtikunnas från Egnahemsförbundet. 

Tähtikunnas påpekar att tillgången på tomter är en begränsande faktor. 

”Därför skulle det vara viktigt att kommunerna ser till att det finns tillräckligt med tomter”, konstaterar Tähtikunnas.

Närmare uppgifter hittar du i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"