Brandsäkerheten är en gemensam sak – 48 eldsvådor i husbolag i Österbotten och Mellersta Österbotten

Österbottens Fastighetsförening rekommenderar att ventilationssystemen rengörs regelbundet och uppmanar att husbolagen anlitar yrkesmänniskor för elarbeten och heta arbeten.
Nyheter
09.07.2019

Brandsäkerheten är en gemensam sak – 48 eldsvådor i husbolag i Österbotten och Mellersta Österbotten

I finländska hem uppstod i fjol 2921 eldsvådor, i vilka 58 personer miste livet. Med en fungerande brandvarnare skulle flera dödsfall ha kunnat undvikas. Enbart vid eldsvådor i husbolag behövdes brandkåren 24 gånger i Österbotten och 24 gånger i Mellersta Österbotten. En noggrannare lista över antändningsorsakerna till bränderna finns i föreningens medlemsmeddelande.

 

Invånarna kan behöva hjälp

”Enligt inrikesministeriets förordning ansvarar bostadens innehavare, alltså invånaren, för anskaffningen av brandvarnare och också för att de hålls i funktionsdugligt skick. Alla invånare klarar nödvändigtvis inte av att sköta om att det i bostaden finns en fungerande brandvarnare”, säger Fastighetsförbundets biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen.

Fastighetsförbundet rekommenderar därför att husbolaget erbjuder aktieägarna sin hjälp till exempel med att byta batterier i brandvarnarna. Förutom att batterierna ska bytas är det skäl att regelbundet byta ut brandvarnarna mot nya, eftersom en brandvarnare som i åratal har samlat fett och damm inte nödvändigtvis fungerar längre, fastän batteriet skulle vara bytt.

”Det lönar sig för husbolaget att överväga om det skulle skaffa brandvarnare för invånarnas räkning. Husbolaget kunde också påminna aktieägarna om att batterierna ska bytas till exempel genom att leverera nya batterier till lägenheterna och samtidigt berätta att det vid behov också finns hjälp att tillgå för byte av batterierna”, råder Pynnönen.

 

Vardagliga val är avgörande

Husbolagets brandsäkerhet utformas av enskilda aktieägares och invånares vardagliga val och kunskaper.

”Den boende i ett husbolag kan inte tänka att ansvaret för brandsäkerheten helt och hållet vilar på husbolaget. Numera väljer husbolagen inte heller säkerhetsansvariga, vilkas uppgift skulle vara att ha hand om säkerhetsfrågor, utan säkerheten är en gemensam sak för alla invånare”, konstaterar Pynnönen.

Gå till "Nyheter"