Distansmöten bör fortsättningsvis prioriteras i husbolagen

I Österbotten och Mellersta Österbotten har hittills konstaterats sammanlagt 83 verifierade coronavirussmittor. På grund av samlingsrestriktionerna i syfte att stävja smittspridningen har omsättningen sjunkit i 72 procent av regionens företag och 42 procent av företagen har minskat på sin personal. För att undvika en ekonomisk tragedi har statsrådet nu beslutat lindra de samlingsrestriktioner som det tidigare utfärdat. Detta får inte i husbolagen innebära en återgång till gemensamma mötesbord utan rejäla säkerhetsavstånd. Det mest rekommendabla alternativet är fortfarande distansmöte.
Nyheter
15.05.2020

Distansmöten bör fortsättningsvis prioriteras i husbolagen

I Finland har under en tid av tre och en halv månad konstaterats 6 145 fall av coronavirussmitta.  Hittills har 287 personer dött i sjukdomen och 33 finländare kämpar för sina liv i intensivvård.   Smittantalet har tack vare handtvätt och iakttagande av samlingsrestriktionerna börjat sjunka.  I mitten av mars stängdes skolorna och personer över 70 år uppmanades gå i frivillig karantän i sina hem.  Uppmuntrade av statsrådet gick hela 59 procent av arbetstagarna över till distansarbete.  Minimeringen av möten ansikte mot ansikte har gett fina resultat.  I månadsskiftet mars-april konstaterades i Finland 911 nya smittfall i veckan och under den gångna veckan var antalet nya smittade bara 656.   Sjukdomen kommer inte att övervinnas ännu på länge, men Finland har tillsvidare lyckats stävja sjukdomen bättre än många andra länder i Europa. I hela världen har hela 4,3 miljoner människor blivit smittade av coronaviruset och antalet döda i sjukdomen är redan uppe i 294 000 personer.  

Föreningens verksamhetsområde har lyckligtvis hittills besparats från dödsfall. Coronavirussituationen är bättre hos oss än i landet i övrigt och vi kan fortsättningsvis påverka den genom våra egna val.  I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är antalet coronavirussmittfall i förhållande till folkmängden fjärde lägst och i Vasa sjukvårdsdistrikt åttonde lägst bland landets 20 sjukvårdsdistrikt.  I Vasa har hittills konstaterats 39, i Karleby sju, i Jakobstad fem och i Vetil fem coronavirusfall.  Uppgifter om kommuner med mindre än fem fall ges inte ut till offentligheten för att skydda patienternas integritet.  

 

Samlingsrestriktionerna lindrades för att rädda företagen och arbetsplatserna

Coronaviruspandemin har i Finland fåtts hyfsat under kontroll med samlingsrestriktionerna, men ekonomiskt sett har det blivit dyrt och prislappen hotar att öka.  Omsättningen har sjunkit i 72 procent av företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten och 42 procent av företagen har minskat på personalen.  Även konkursrisken har ökat betydligt i 16 procent av företagen.  

Risken för en ekonomisk tragedi är så stor att statsrådet beslutade avveckla en del av samlingsrestriktionerna också med risk för ett ökat smittantal, resonerar Österbottens Fastighetsförenings verksamhetsledare Arto Saarikoski. Grundskolorna öppnades för närundervisning torsdag 14.5 och det nuvarande samlingsförbudet för över tio personer ändras i början av juni till ett samlingsförbud för över 50 personer.  

Statsrådets kommunikation om syftet med lindringen av restriktionerna misslyckades ordentligt, bedömer Saarikoski.  Samlingsrestriktionerna lindrades för att rädda företagen och arbetsplatserna, men många ville förstå saken så att alla sammankomster nu egentligen är rätt trygga.  Besluten uppfattades delvis till och med som en uppmaning till att återgå till ett liv i likhet med det tidigare.  Kundmängderna i affärscentren ökade och människorna började samlas i allt större grupper.  Försiktigheten är bortglömd och varningarna klingar för döva öron.  

 

Fysiska möten ökar smittorisken i onödan

Som en följd av lindringen av begränsningarna är det risk att coronavirussmittorna börjar öka på nytt.  Husbolagen ska inte genom sin verksamhet i den här situationen bidra till att aktieägarnas smittorisk ökar. Varje fysiskt möte ökar smittorisken i onödan.  Husbolagen behöver inte fysiska möten för att undvika konkurser eller skydda arbetsplatser.  Alla nödvändiga ärenden kan behandlas tryggt vid distansmöten.  Som andrahandsalternativ finns fortsättningsvis möjligheten som undantagslagen erbjuder att skjuta upp bolagsstämmorna till och med till slutet av september.  Om man trots riskerna beslutar ordna ett fysiskt möte, rekommenderar Österbottens Fastighetsförening att mötet hålls i en rymligare lokal än normalt med säkerhetsavstånd på minst 2 ½-3 meter.  

Gå till "Nyheter"