EU:s dataskyddsförordning i husbolagen

 

I fortsättningen är dataskyddsfrågorna viktiga i husbolagens verksamhet, då EU:s dataskyddsförordning började tillämpas från och med 25.5.2018. EU:s dataskyddsförordning gäller i princip all behandling av personuppgifter. I Finland utgör dataskyddsförordningen direkt tillämpbar lagstiftning och husbolagen faller inom ramen för förordningens tillämpningsområde i och med att de behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen kompletterades och preciserades ännu med dataskyddslagen, som trädde i kraft 1.1.2019.

Behandling av personuppgifter är normal verksamhet för husbolagen och disponenterna. Förutom den lagstadgade aktieförteckningen upprätthåller husbolagen ofta bland annat en invånarförteckning. Husbolagets styrelse och disponent ansvarar för att invånarnas och aktieägarnas personuppgifter behandlas som sig bör. Det är skäl för husbolaget att fundera på vilka personuppgifter som behövs och för vilket ändamål de behövs.

Husbolaget ska bland annat se över vilka personuppgifter bolaget hanterar i sin verksamhet samt försäkra sig om att hanteringen uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. Styrelsemedlemmarna och disponenten ska sätta sig in i de nya förpliktelserna. För detta har Fastighetsförbundet sammanställt information till alla husbolags förfogande på sin webbplats. Till medlemshusbolagens förfogande finns ytterligare information och dokumentmallar på medlemssidorna.