Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022

Enligt den av statsrådet 6.5.2021 godkända färdplanen för fossilfria transporter beviljas understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar även i fortsättningen för bostadshus. För 2022 och 2023 har reserverats anslag på 8,5 miljoner euro som ska finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. ARA publicerar en ny uppdaterad ansökningsanvisning om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar i december 2021 eller senast i början av 2022.
Nyheter
09.11.2021

Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022
Gå till "Nyheter"