Friåkande löss olovliga invånare i husbolaget luteesta taloyhtiön luvaton asukas

Problemen med löss växer också i Vasa, Karleby och Korsholm. Det är skäl för husbolaget att ta kontroll över bekämpningsåtgärderna, så att spridning av problemet till övriga lägenheter förhindras. Det slutliga ansvaret för kostnaderna kan utredas i efterhand
Nyheter
19.06.2019

Friåkande löss olovliga invånare i husbolaget luteesta taloyhtiön luvaton asukas

På sommaren när man reser mycket kan det hända att man får med sig hem i resväskan obehagliga fripassagerare, det vill säga löss. Om man vill undgå att få med sig löss, är det mycket viktigt att man är noggrann med sitt bagage. Om skadedjur följer med hem i bagaget från resmålet, ska invånaren genast meddela detta till husbolaget. Det är viktigt att husbolaget för sin del vidtar bekämpningsåtgärder omedelbart.

När resenären anländer till resmålet är det bäst att genast granska hotellrummet med tanke på eventuell ohyra. Om det finns spår av löss i rummet, till exempel svarta prickar av avföring under sängen eller på sängbenen, lönar det sig att genast meddela detta till hotellreceptionen och begära att få byta till ett annat rum.

”Fastän det i rummet inte skulle finnas några tecken på löss, är det bra att kolla sömmar och innandöme på resväskan innan hemfärden. Hemma kan man för säkerhets skull sätta resväskorna ett par timmar i bastun i 70-80 grader”, ger  Fastighetsförbundets biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen som råd.

Om man trots försiktighetsåtgärderna får löss med sig hem, ska detta meddelas omedelbart till disponenten eller husbolagets styrelse.

”Lössbekämpningen blir svårare och dyrare ju längre tid lössen får på sig att sprida sig från en lägenhet till följande”, varnar Pynnönen.

Tjänstemän i Vasa, Karleby och Korsholm ger tips för eventuella lössfall i föreningens medlemsmeddelande.

 

Det lönar sig för husbolaget att ta hand om skadedjursbekämpningen

 Enligt bostadsaktiebolagslagen är det aktieägaren som i princip har ansvar för det interna underhållet av sin lägenhet, medan husbolaget ansvarar för konstruktioner, isoleringar samt allmänna grundläggande system, såsom underhåll av ventilations- och avloppssystem. Således är utgångspunkten att aktieägaren har huvudansvaret för utrotningen av lössen, om de har följt med i aktieägarens kappsäck till lägenheten till exempel efter en utlandsresa.

Det är ändå bra om husbolaget är med och ser till att sakenlig skadedjursbekämpning beställs med det snaraste, innan lössen sprider sig till exempel via ventilationssystemet till andra lägenheter. Genom att agera snabbt kan man undvika att lössen sprids och därmed undvika mera omfattande bekämpningsåtgärder.

Enligt Pynnönen ska det slutliga ansvaret för bekämpningskostnaderna i fråga om problem med löss begränsade till en lägenhet övervägas fallspecifikt.

”Till exempel i situationer, där invånaren har nonchalerat bekämpningsanvisningarna eller förhindrat dem, kan man anse invånarens ansvar för bekämpningskostnaderna vara klara”, säger Pynnönen.

Gå till "Nyheter"