Husbolagen bör se till att mötena är trygga under coronaepidemin

Enligt de värsta uppskattningarna kan hela 70 procent av jordens befolkning drabbas av coronaviruset. För att minska smittspridningen är det viktigt att minska sammankomsterna och hålla tillräckliga trygghetsavstånd. I husbolaget ska bolagets styrelse för sin del se till att mötena är trygga på alla till buds stående sätt.
Nyheter
19.03.2020

Husbolagen bör se till att mötena är trygga under coronaepidemin

Coronaviruset ska tas på allvar.  Enligt världshälsoorganisationen WHO är det nästan fyra procent av de insjuknade som dör och 16 procent som behöver specialvård. Österbottens Fastighetsförening uppmanar husbolagens styrelser att satsa på mötestryggheten under coronaepidemin, oberoende av om det är styrelsemöte eller bolagsstämma.  Coronaviruset kan sprida sig som dropp- eller beröringssmitta i närkontakter.  Enligt arbetshälsoinstitutet faller coronavirusdropparna vanligen snabbt till marken och sprider sig inte längre än en meter.  När man nyser kan dropparna emellertid spridas hela två meter. Om husbolagets styrelse beslutar ordna ett möte under epidemin, är det viktigt att deltagarnas trygghet säkerställs, så att ingen i möteslokalen behöver befinna sig mindre än 2 ½- 3 meter från de andra, instruerar Österbottens Fastighetsförenings verksamhetsledare Arto Saarikoski.  Det här betyder för det mesta att mötet bör flyttas till rymligare utrymmen.

Fastighetsföreningen påpekar att coronaviruset också kan smitta från olika slag av hårda ytor via de egna händerna.  Om en insjuknad person har hostat på omgivande hårda ytor eller i sin egen hand, kan coronaviruset flytta sig från handen till dörrhandtag, armstöd, bordsytor, strömbrytare, vattenkranar, tangentbord, räcken, möbler, butiksvagnar och husbolagens sopkärlslock.  Från de nedsmittade ytorna kan coronaviruset sedan fastna på andra människors händer och från de egna händerna vidare till näsan, ögonen eller munnen.  Viruset kan överleva på hårda ytor från några timmar till några dagar.  På mjuka ytor överlever viruset enligt WHO inte speciellt bra.  Säkrast gör man sig av med coronavirus som fastnat på händerna från nersmittade ytor genom att tvätta händerna med tvål och vatten. Händerna ska ändå alltid tvättas innan man rör vid sina ögon, sin näsa eller mun.  Tvålens fettämnen förstör coronavirusets proteinhölje.  Alkoholhaltigt handsköljmedel är det näst bästa medlet för att hindra smittspridning.  Om händerna är mycket smutsiga är handsköljmedlet inte till nytta och för att det ska ha effekt ska det vara minst 60-procentigt.

Trygghetstips för husbolagens möten som ordnas under coronaepidemin hittar du i föreningens elektroniska medlemsmeddelande.  

Gå till "Nyheter"