Husbolagen kommer att få tilläggstid för bolagsstämmorna

Husbolagen kommer på samma sätt som förra våren att få tilläggstid för bland annat sina ordinarie bolagsstämmor. Justitieministeriet bereder ett förslag om att de ordinarie bolagsstämmorna i år kan hållas före utgången av september, medan de normalt i de flesta bolag ska hållas inom juni.  Möjligheten till förlängd tid skulle också gälla andra bolagsstämmor.
Nyheter
26.03.2021

Husbolagen kommer att få tilläggstid för bolagsstämmorna

Fastighetsförbundet är nöjt med tilläggstiden som husbolagen kommer att få, det här önskade också förbundet tidigare i mars i sitt utlåtande i ärendet.  Trots tilläggstiden uppmuntrar Fastighetsförbundet husbolagen att hålla sina ordinarie bolagsstämmor enligt den normala tidtabellen, om detta är möjligt på ett säkert sätt.  Det här är möjligt med hjälp av olika former av distansmöte och andra säkerhetsarrangemang i anslutning till coronasituationen.

Mera information om nackdelar på grund av att bolagsstämmor skjuts upp finns i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"