Husbolagens boendeutgifter ökar kännbart

Finlands Fastighetsförbund undersökte i september 2019 kommunala avgifter i 59 städer i husbolag av samma storlek och med likadan förbrukning. Österbottens Fastighetsförening har analyserat resultaten ur sitt eget verksamhetsområdes perspektiv.
Nyheter
10.09.2019

Husbolagens boendeutgifter ökar kännbart
Elpriset har stigit kraftigt i Vasaområden 

Enligt undersökningen har Vasa Elektriskas fastighetsel blivit hela 19 procent dyrare på ett år. Prisstegringen är dubbelt större än i resten av landet.

Också vattenpriset i Vasa har ökat med sju procent, fjärrvärmepriset med fyra procent och fastighetsskatterna med tre procent. Vattnets pris har jämfört med hela landet stigit med över det dubbla och också fjärrvärmepriset och fastighetsskatterna har ökat mera än i landet i övrigt.  Fastighetsbeskattningen i Vasa är nu sju procent strängare än genomsnittet.

I Korsholm har fastighetsskatterna höjts från i fjol med fyra procent och fjärrvärmepriset med tre procent.

I motsats till ökningen i de övriga boendeutgifterna har avfallsservicen i Vasaområdet blivit hela 19 procent billigare jämfört med fjolåret. I och med att Stormossen sänkte priset på behandlingsavgiften för brännbart avfall inspirerades husbolagen att konkurrensutsätta transporterna och de aktiva husbolagens tömningsavgifter blev till och med billigare än man hade räknat med. Tömningsavgifterna är nu lägre än medelpriserna i resten av landet. En belastning för husbolagens ekonomi är emellertid fortfarande landets högsta ekoavgifter. Stormossens ekoavgifter är nästan fyrfaldiga jämfört med genomsnittet i landet och därför är husbolagens totala avfallsserviceutgifter i Vasaområdet alltjämt 17 procent högre än genomsnittligt.

Österbottens Fastighetsförening är speciellt oroad över den enorma ökningen i Vasa Elektriskas taxor. Den el som bolaget erbjuder var ännu för ett år sedan förmånligast i landet, men nu är prisskillnaden till landets billigaste bolag kännbar. Österbottens Fastighetsförening följer i fortsättningen noggrant med om bolagets strategi har uppdaterats permanent i en mindre kundvänlig riktning.

 

El- och fjärrvärmepriserna har stigit i Karleby och Jakobstad

Enligt undersökningen har elpriset stigit i Karleby jämfört med fjolåret med sex procent, fjärrvärmepriset med fyra procent och fastighetsskatten med drygt två procent. Ökningstakten för dessa utgifter har under det gångna året varit något snabbare än i landet i övrigt.

I Jakobstad har utvecklingen gått i samma riktning. Elpriset har där stigit med sex procent från fjolåret, fjärrvärmepriset med fyra procent och fastighetsskatten med tre procent.

Avfallsservicen i Karleby och Jakobstad har jämfört med i fjol blivit 11 procent billigare tack vare separatinsamling av bio- och energiavfall, som inleddes för ett år sedan. I synnerhet har tömningspriset för bioavfall sjunkit betydligt. Tack vare de förmånliga tömningspriserna hålls husbolagens totala avfallsserviceutgifter rimliga, fastän Ekorosks fasta avgifter fortfarande är över tre gånger dyrare än genomsnittet. Ekorosks fasta avgifter, som inte är beroende av avfallsmängden, är andra högst i landet direkt efter Vasaområdets ekoavgifter.

Österbottens Fastighetsförening hoppas på måttfullhet i Karlebys fastighetsbeskattning. Fastighetsbeskattningen i Karleby är redan 11 procent stramare än genomsnittligt och hör till den dyraste tredjedelen i landet.

 

Avfallsservice och fastighetsbeskattning är dyra utgiftsposter i Seinäjoki

Elpriset har stigit i Seinäjoki från förra året med sex procent och fastighetsskatten med två procent. Ökningstakten för dessa utgifter har under det gångna året varit något snabbare än i landet i övrigt.

Avfallsservicen i Seinäjoki är hela 28 procent dyrare än genomsnittet och fastighetsbeskattningen 18 procent stramare än genomsnittet. Seinäjoki hör i fråga om dessa utgiftsposter till landets dyraste femtedel.

 

Ökningstakten för boendeutgifter är skrämmande

Trots den rejäla ökningen för flera utgiftsposter hör alla de undersökta österbottniska kommunerna i fråga om de totala kostnaderna till den förmånligaste femtedelen. Karleby kom på andra plats i hela jämförelsen, Jakobstad på femte och Korsholm på sjunde plats. Vasa och Seinäjoki föll från topp tio till en delad elfte plats. Alla undersökta österbottniska kommuners fjärrvärme fanns bland de tio förmånligaste i landet.

Österbottens Fastighetsförening är nöjd över att de österbottniska kommunerna klarade sig bra i årets jämförelse av boendekostnaderna. Föreningen är emellertid missnöjd med den snabba stegringen i boendekostnaderna. De kommunala boendeutgifterna har ökat 44 procent i Karleby och 38 procent i Vasa på tio år. Konsumentpriserna har under samma tid stigit endast 14 procent, det vill säga jämfört med det har stegringstakten för boendeutgifter varit mångdubbel.

Österbottens Fastighetsförening är Finlands Fastighetsförbunds distriktsorganisation som verkar i Österbotten och Mellersta Österbotten. I föreningens 641 medlemshusbolag bor över 25.000 invånare.

Gå till "Nyheter"