Husbolagens tidsfrist att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år

Husbolagens tidsfrist för att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år fram till den 31 december 2023. När bolagen överför aktieböckerna inom utsatt tid tar man inte ut någon avgift. Därutöver ska bestämmelserna om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem preciseras. Republikens president godkände lagändringarna den 15 januari 2021. Lagarna träder i kraft den 1 februari 2021.
Nyheter
28.01.2021

Husbolagens tidsfrist att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år
Gå till "Nyheter"