Isännöintialan kartellitutkinnasta KKV:ltä esitys seuraamuksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on antanut 10.2.2021 isännöintialan toimijoita koskevan seuraamusmaksuesityksen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle. KKV:n mukaan tutkinnan kohteena olleet 6 yritystä ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.
Nyheter
11.02.2021

Isännöintialan kartellitutkinnasta KKV:ltä esitys seuraamuksista

KKV:n tekemä esitys ei ole vielä lainvoimainen. Seuraamusmaksut on vahvistettava ja tämä tapahtuu markkinaoikeudessa. KKV:n esityksestä perusteluineen on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 30 päivän kuluessa ratkaisun tiedoksisaannista. Löydät KKV:n ratkaisun täältä.

Seuraamusmaksujen määräämisen suhteen markkinaoikeus käyttää harkintavaltaa. Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, ja sitä määrättäessä otetaan huomioon rikkomuksen laatu ja laajuus, moitittavuuden aste sekä rikkomuksen kestoaika. Seuraamusmaksun määrää voidaan alentaa tai se voidaan jättää määräämättä, jos elinkeinonharjoittaja tai näiden yhteenliittymä on merkittävästi avustanut KKV:a kilpailunrajoituksen selvittämisessä.

Markkinaoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) eräin poikkeuksin. Jollei KHO muuta määrää, on markkinaoikeuden päätöstä valituksesta huolimatta noudatettava.

Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo kilpailulain 5 tai 7 §:ssä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa säädettyä kieltoa, on velvollinen korvaamaan kilpailunrajoituksesta aiheutuneen vahingon. Vahingonkorvaus ei kuitenkaan ole markkinaoikeuden määrättävissä oleva seuraamus, eikä markkinaoikeus ole toimivaltainen tutkimaan vahingonkorvausvaatimuksia. Nämä vaatimukset tulee esittää yleisessä alioikeudessa tai välimiesoikeudessa. Kyseessä on siten aina erillinen oikeudenkäyntinsä, johon sisältyy oikeudenkäyntiin tavanomaisestikin sisältyvät oikeudenkäyntikuluriskit.

Kiinteistöliitto seuraa tarkoin kilpailuoikeudellisen prosessin etenemistä ja tiedottaa jäsenistöään kun markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa.

Kiinteistöliitto on kartoittanut isännöintipalkkioita vuosina 2020, 2017, 2013 ja 2010. Tuoreimmat tulokset ovat kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.

Katso Isännöintipalkkiot 2020 -tutkimuksen tulokset

Gå till "Nyheter"