Jukka Kalliola från Vasa fortsätter i Fastighetsförbundets styrelse

Finlands Fastighetsförbund valde ny styrelse vid förbundsmötet som ordnades i Vasa. Fastighetsförbundets viktigaste mål i fråga om regeringsprogrammet är att bryta boendekostnadsstegringen.
Nyheter
03.06.2019

Jukka Kalliola från Vasa fortsätter i Fastighetsförbundets styrelse

Vid förbundsmötet som ordnades 6.4 i Vasa valdes nya medlemmar till Fastighetsförbundets styrelse för verksamhetsperioden 2019-2021. Ordföranden för Österbottens Fastighetsförenings styrelse Jukka Kalliola fortsätter som medlem i Fastighetsförbundets styrelse. Kalliola arbetar till vardags som fältchef hos Encore Ympäristöpalvelu Oy. Vasabon Kalliola har fungerat i förbundets styrelse sedan år 2016.

Fastighetsförbundets förbundsmöte återvalde DI Timo Nieminen från Grankulla som ordförande för förbundet. Till vice ordförande för förbundet valdes ekonom Olavi Merikanto från Esbo, verkställande direktör Pertti Satopää från Lundo samt verkställande direktör Harri Järvenpää från Tammerfors.

Till förbundets styrelse för verksamhetsperioden 2019-2021 valdes riskhanteringschef Janne Heiliö från Kotka, verksamhetsledare Olli-Veikko Kurvinen från Helsingfors, bostadsplacerare Jouni Lehtinen från Helsingfors, förvaltningsdirektör Ulla Maija Lehtonen från Helsingfors, vicehäradshövding Vesa Lensu från Jyväskylä, fastighetsdirektör Seppo Kosola från Åbo, agronomie- och forstkandidat Paul Nouro från Helsingfors, projektchef Anja Pujola från Tammerfors, ekonomichef Hannu Sjöblom från Esbo och direktör Mika Vesterinen från Helsingfors.

För en verksamhetsperiod på ett år valdes till förbundets styrelse företagare Pertti Jussila från Brahestad, områdesdirektör Mikko Niskanen från Nokia, verkställande direktör Tapio Ojala från Lahtis och verkställande direktör Juhani Simpanen från Kuopio.

Dessutom fortsätter i styrelsen arkitekt (SAFA) Juhana Heikonen från Helsingfors, disponent Timo Lappalainen från Pieksämäki, verkställande direktör Matti Riekkola från Tavastehus, verkställande direktör Tom Siljamäki från Helsingfors samt disponent Ari Urpulahti från Björneborg.

 

Förbundsmötet förlöpte som på Strömsö

Fastighetsförbundet offentliggjorde i samband med förbundsmötet sina mål i fråga om regeringsprogrammet, av dessa är det viktigaste att bryta boendekostnadsstegringen. Förbundsmötet och seminariet som ordnades i anslutning till det samlade över hundra påverkare inom fastighetsbranschen från olika håll i landet till Vasa 5-6.4.

Vid fastighetsseminariet ordnades en valpanel och av dess deltagare invaldes Joakim Strand och Kim Berg också sedermera till riksdagen. Ett besöksmål för mötesdeltagarnas följeslagare var Strömsö, som också är bekant från teveprogrammet med samma namn.

Gå till "Nyheter"