Kännbart dyrare el i Vasaregionen

Finlands Fastighetsförbund undersökte i september 2021 kommunala avgifter i husbolag av samma storlek och med likadan förbrukning i 59 olika städer. Österbottens Fastighetsförening har analyserat resultaten ur sitt eget verksamhetsområdes perspektiv.
Nyheter
09.09.2021

Kännbart dyrare el i Vasaregionen

I Vasaregionen har elpriset stigit med ungefär fyra procent från i fjol. Priset har stigit med det dubbla jämfört med resten av landet.  Vasa Elektriskas priser var ännu för några år sedan lägst i landet, men nu kommer elen som bolaget erbjuder först på 14 plats i förmånlighetsjämförelsen.

Avfallshanteringen i Vasaregionen är femte dyrast i jämförelsen.  Husbolagens avfallshantering är i regionen hela 32 procent dyrare än genomsnittet.  Den huvudsakliga orsaken till den dyra avfallshanteringen är Stormossens av avfallsmängden oberoende ekoavgifter, som jämfört med landets medeltal är mer än tre gånger högre.  Ekoavgifterna faktureras på basis av antalet lokaler.

Vasa Elektriskas fjärrvärme kostar nu ett par procent mera än för ett år sedan, men den är fortfarande sjätte förmånligast i landet.  Vasa Elektriska levererar förmånlig fjärrvärme också till Smedsby i Korsholm.

Kraftig höjning i vattenpriset i Vasa

I Vasa har vattnet blivit nästan sex procent dyrare från i fjol. Prisstegringen är mångdubbel jämfört med det övriga landet.  Vasa Vattens förbrukningsavgifter är också efter höjningarna förmånliga, men å andra sidan är bolagets grundavgifter, som inte är beroende av förbrukningen, fjärde högst i landet.  Husbolagens vattenräkningar, som består av förbruknings- och grundavgifterna tillsammans, är i Vasa ungefär på landets medelnivå efter taxeförhöjningarna.

Fastighetsskatterna höjdes inte i år, men på grund av de kännbara skattehöjningarna i fjol är husbolagens fastighetsskatter i Vasa 13 procent högre än genomsnittet.

Korsholms vattenavgifter samma som tidigare

I Korsholm bibehölls vattenavgifterna och fastighetsskatterna.  Vattenavgifterna är också i Korsholm på medelnivå, men fastighetsbeskattningen är hela 26 procent lägre än genomsnittet.  Förklaringen ligger i lägre beskattningsvärden för tomterna än i jämförelsestäderna.

I Vasa ökade de totala kostnaderna mera än genomsnittet

Vasa och Korsholm försämrade sina positioner i städernas förmånlighetsjämförelse en aning jämfört med i fjol. Korsholm gick nedåt ett steg till femte plats och Vasa tre steg till trettonde plats.

Seinäjoki har rasat nedåt i jämförelsen snabbt.  För två år sedan var Seinäjoki i förmånlighetsjämförelsen ännu på elfte plats.  Nu hittar man staden först på plats 21. Fjärrvärmen blev rejält dyrare i Seinäjoki redan för andra året i rad.

Ytterligare upplysningar: Verksamhetsledare Arto Saarikoski, tfn 040 545 5949, arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

Gå till "Nyheter"