Låsanordningar får nu beställas enbart från 15 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

Installering, serieläggning av lås och andra så kallade säkerhetsskyddande uppgifter ska sedan januari 2019 skaffas endast från företag som beviljats tillstånd.
Nyheter
03.06.2019

Låsanordningar får nu beställas enbart från 15 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

De säkerhetsskyddande uppgifterna blev tillståndspliktiga, då lagen om privata säkerhetstjänster förnyades i början av år 2017. Övergångsperioden i anslutning till lagreformen upphörde i slutet av senaste år och efter det ska  husbolagen skaffa tjänsterna enbart från företag som beviljats tillstånd.

”Ändringen gäller säkerhetsskyddande verksamhet som sker i förtjänstsyfte och baserar sig på ett uppdrag, såsom installering och serieläggning av lås eller installering eller reparation av låssystem och inbrottslarmsystem”, säger Fastighetsförbundets äldre jurist Kaisu Terkki.

Företagen som verkar inom branschen ska ansöka om näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Då husbolaget beställer säkerhetsskyddande arbeten lönar det sig att kontrollera i registret som upprätthålls av polisen att serviceleverantören innehar tillståndet som lagen kräver. Registret finns på polisens webbplats.

En lista över företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten som beviljats näringstillstånd för säkerhetsbranschen finns i föreningens medlemsmeddelande. Sammanlagt är antalet företag som innehar tillstånd 15 st.

 

Oro över den säkerhetsskyddande verksamhetens brottsliga kontakter i bakgrunden

Husbolaget har fortsättningsvis möjlighet att utföra säkerhetsskyddande uppgifter med egna krafter eller att låta till exempel disponentbyrån sköta dem.

”Bolaget kan också i fortsättningen till exempel från servicebolaget beställa olika åtgärder, som har att göra med låssystemet, såsom reparation och installering av lås samt programmering av nycklar, men servicebolaget ska för egen del se till att de tillståndsärenden som lagen förutsätter är i skick innan övergångsperioden går ut”, konstaterar Terkki.

Reformen beror på att man vill förbättra bostadssäkerheten. Genom att den säkerhetsskyddande verksamheten kräver tillstånd kan man övervaka sådana uppgifter, där förvärvad information och kunskap skulle kunna utnyttjas för brottsliga syften.

Gå till "Nyheter"