Möten med över 10 personer får inte nu ordnas ansikte mot ansikte

Enligt regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland får man i Österbotten och Mellersta Österbotten inte ordna offentliga tillställningar med över 10 personer 22.12.2020-17.1.2021.
Nyheter
21.12.2020

Möten med över 10 personer får inte nu ordnas ansikte mot ansikte

Husbolagens bolagsstämmor räknas till offentliga tillställningar.  En stämma kan hållas enligt de nuvarande bestämmelserna bara på det villkor att högst 10 personer kommer till stämmoplatsen.  Större möten än det här får ordnas endast om de övriga deltagarna deltar på distans.  

Vid sammankomster ansikte mot ansikte ska man iaktta god handhygien, hålla säkerhetsavstånd och använda munskydd i mån av möjlighet.  

Närmare uppgifter hittar du i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"