Också flervåningshusen i Karleby- och Jakobstadsområdet går över till självbedömning av brandsäkerhe

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk gick i fjol över från av räddningsmyndigheten utförda brandsyner i radhus och loftgångshus till självbedömning av brandsäkerheten som husbolagen utför. I år utvidgas självbedömningen också till flervåningshus. I praktiken ska husbolagen i fortsättningen returnera en ifylld och undertecknad självbedömningsblankett för brandsäkerheten till Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk med tio års mellanrum. I Österbotten tillämpas självbedömning tillsvidare endast i egnahemshus och parhus. I rad- och flervåningshus säkerställs brandsäkerheten i Österbotten fortsättningsvis genom av räddningsmyndigheten utförda brandsyner.
Nyheter
29.01.2021

Också flervåningshusen i Karleby- och Jakobstadsområdet går över till självbedömning av brandsäkerhe

Ytterligare uppgifter om självbedömningen och dess genomförande hittar du i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"