Offentliga tillställningar med över 10 personer är med beslut av regionförvaltningsverket förbjudna

Enligt regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland får man i Österbotten och Mellersta Österbotten inte ordna offentliga tillställningar med över 10 personer 18.1.2021–8.2.2021.
Nyheter
29.01.2021

Offentliga tillställningar med över 10 personer är med beslut av regionförvaltningsverket förbjudna

Husbolagens bolagsstämmor räknas till offentliga tillställningar.  En stämma kan hållas enligt de nuvarande bestämmelserna bara på det villkor att högst 10 personer kommer till stämmoplatsen.  Större möten än det här får ordnas endast om de övriga deltagarna deltar på distans. 

Vid sammankomster ansikte mot ansikte ska man iaktta god handhygien, hålla säkerhetsavstånd och använda munskydd i mån av möjlighet. 

Ytterligare uppgifter hittar du i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"