Paus i föreningens utbildningar på grund av coronasituationen

Statsrådet har uppmanat arrangörerna av offentliga tillställningar med över 10 personer att begränsa sin verksamhet för att minska risken för coronasmitta och skydda riskgrupperna. Till riskgrupperna hör i synnerhet äldre personer och de som har en grundsjukdom. Statsrådet har också uppmanat över 70-åringar att i mån av möjlighet avhålla sig från kontakter med andra människor.
Nyheter
18.03.2020

Paus i föreningens utbildningar på grund av coronasituationen

En stor del av husbolagens styrelsemedlemmar som deltar i Österbottens Fastighetsförenings fastighetskvällar är i pensionsåldern och föreningen vill bära sitt ansvar för skyddande av dem.  Föreningens utbildningar sätts nu på paus och fastighetskvällarna fortsätter när situationen lugnar ner sig. Att göra epidemiförloppet långsammare är viktigt just nu, när också de första fallen av coronasmitta har konstaterats i Vasas och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Föreningen delger i fortsättningen medlemmarna för kännedom uppdaterade anvisningar för husbolagen om coronaviruset alltid när det finns något nytt att berätta. Under den tid som utbildningarna håller paus fortsätter den juridiska rådgivningen, medlemsinformationen och intressebevakningen normalt och också nya serviceformer inleds.  Föreningens egna facebooksidor har nämligen nyligen öppnats på adressen www.facebook.com/pohjanmaankiinteistoyhdistys.  

 

Coronaviruset är farligare än säsongsinfluensan

Coronaviruset är en farligare smittsam sjukdom än den normala säsongsinfluensan, eftersom befolkningen inte ännu har motståndskraft mot den nya sjukdomen.  Coronaviruset smittar lättare än säsongsinfluensan och leder också oftare till döden.  Enligt forskarna smittar en person som insjuknat i coronavirus utan samhällets begränsande åtgärder i genomsnitt 2,2 personer, medan en som insjuknat i influensa smittar 1,3.  Enligt världshälsoorganisationen WHO har nästan fyra procent av de insjuknade dött av coronaviruset, medan färre än en av hundra insjuknade dör i influensa.

Hittills har av de rapporterade fallen 80 procent varit lindriga och de insjuknade har återhämtat sig. Hos cirka 14 procent har sjukdomen varit allvarligare och lett till lunginflammation, andnöd eller båda dessa.  För sex procent har tillståndet varit kritiskt.

Enligt en del bedömningar skulle hela 70 procent av världens befolkning insjukna i coronaviruset, om inga begränsande åtgärder skulle vidtas.  Vi kan minska antalet sjukdomsfall betydligt genom att hålla oss borta från stora folksamlingar, minska på möten med andra människor, se till att beröringsytor hålls rena, tvätta händerna med tvål och vatten och undvika att röra oss själva i ansiktet med smutsiga händer.

Gå till "Nyheter"