Raku-konditionsapplikationen för byggnader är till hjälp för husbolag och disponenter

 

Raku är en nätapplikation för husbolagen, med vilken man kan utarbeta en utredning av underhållsbehovet enligt bostadsaktiebolagslagen samt också en underhållsplan för bostadsfastigheten.

Raku finns avgiftsfritt till Fastighetsförbundets medlemshus förfogande på medlemssidorna under Laskurit ja sovellukset.

Applikationen består av fyra helheter, vilka är fastighetens basuppgifter, bedömning av det tekniska skicket, utredning av underhållsbehov och utarbetande av underhållsplan.

Den tekniska bedömningen av husbolaget har indelats i tre delar, vilka är byggnadsteknik, husteknik samt el- och informationstekniska system. Applikationen räknar ut den teoretiska återstående brukstiden för valda byggnadsdelar och system på basis av Bygginformationsstiftelsens instruktionskort.

Den återstående brukstiden för byggnadsdelar och tekniska system anges med hjälp av trafikljus. Om den återstående teoretiska brukstiden är över 10 år, anger applikationen detta med ett grönt trafikljus. Ett gult trafikljus innebär att den återstående teoretiska brukstiden är 5-10 år och ett rött trafikljus att den återstående teoretiska brukstiden är under 5 år.

Färgerna på trafikljusen som applikationen föreslår kan ändras på basis av konditionsbedömningar, konditionsundersökningar eller andra utredningar. Utgående från dessa uppgifter ger bostadsaktiebolagets styrelse ett förslag till innehåll för en utredning om underhållsbehovet och en underhållsplan för bostadsfastigheten. Av underhållsplanen framgår förutom de föreslagna åtgärderna också deras inverkan på bolagsvederlagen under de följande tio åren.

Konditionsapplikationen för byggnader underlättar styrelsens skötsel av förpliktelserna då det gäller att ordna fastighetshållningen.