Rum för förbättringar i spissäkerheten i Österbotten – brandvarnarna försummas ofta

Oövervakad matlagning var i fjol en av de vanligaste orsakerna till bränder i husbolag i Österbotten.  Österbottens räddningsverk uppmanar husbolagen att utöver spissäkerheten fästa särskild uppmärksamhet på säkerheten för elapparater och årlig granskning av brandlarm.  
Nyheter
18.06.2021

Rum för förbättringar i spissäkerheten i Österbotten – brandvarnarna försummas ofta

Mänsklig verksamhet var i fjol den vanligaste orsaken till eldsvådor i bostadsbyggnader i Österbotten. Brandsynsinspektör Aatu Isotalo på Österbottens räddningsverk rapporterar att det inom räddningsverkets verksamhetsområde i fjol inträffade totalt 71 byggnadsbränder och risker för byggnadsbrand.  34 av fallen var orsakade av mänsklig verksamhet.  En eldsvåda statistikförs enligt räddningsverket som en byggnadsbrand, om elden har spridit sig från antändningspunkten, medan en risk för byggnadsbrand slocknar på antändningsstället.  Antalet egentliga byggnadsbränder som spred sig var 19.  

Antändningsorsaker på grund av mänsklig verksamhet är bland annat bränder som orsakas av matlagning och användning av spis samt tobaksrökning.  I bostadsbyggnader inträffade också en del bränder orsakade av fel i elapparater.

De vanligaste antändningsorsakerna när det gäller hela byggnadsbeståndet i Österbotten i fjol var skorstenseldar och oövervakad matlagning.  Österbottens räddningsverk rekommenderar husbolagen att enligt behovsprövning ta i bruk spissäkerhetsanordningar samt regelbunden sotning av rökkanalerna i radhusbolag i bostäder där det finns en eldstad.

Tips för förbättring av hemmets och husbolagets brandsäkerhet hittar du i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"