Samlingsbegränsningarna vid bolagsstämmor gäller inte längre husbolagen

Enligt regionförvaltningsmyndighetens nya tolkning gäller begränsningarna av sammankomster inte bostadsaktiebolag.    Säkerhetsåtgärderna i anslutning till coronan ska trots detta tas om hand.   
Nyheter
26.03.2021

Samlingsbegränsningarna vid bolagsstämmor gäller inte längre husbolagen

Stämmodeltagarna ska ha möjlighet att rengöra sina händer och deras platser ska placeras på tillräckligt avstånd från varandra.   Det rekommenderas också att ansiktsskydd används och att THL:s övriga ikraftvarande anvisningar för att hindra spridningen av coronaviruset iakttas.

”Fastighetsförbundet hoppas att man trots den förändrade tolkningen fäster särskild uppmärksamhet på att ordna bolagsstämmorna så att de är säkra i det tillspetsade coronaläget”, betonar Fastighetsförbundets biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen.

Läs mera om regionförvaltningsverkets begränsningar gällande bolagsstämmor: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset#item-rMXlW1Ym4qtC-33782483

Gå till "Nyheter"