Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshusåren 2020–2022

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus.
Nyheter
31.01.2020

Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshusåren 2020–2022

Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljoner euro kan beviljas under 2020 och 40 miljoner euro per år under 2021–2022. Understöd kan sökas av höghus- och radhusbolag, av sammanslutningar som äger hyresbostäder och bostadsrättsbostäder som finansierats med statligt stöd när dessa beviljas räntestödslån för ombyggnad samt av ägare till egnahemshus, parhus och kedjehus. Understöd kan beviljas för byggnader av olika ålder. Stödet är inte inkomstbundet. Understöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Understöd kan sökas hos ARA från och med den 2 januari 2020.

 

Miljöministeriets pressmeddelande 19.12.2019

ARA/Energia-avustuksen hakuohje (finns inte ännu på svenska)

ARA/Avustettavat korjaukset (finns inte ännu på svenska)

Gå till "Nyheter"