Sotningen öppnas upp för konkurrens – minst 11 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

År 2019 har medfört ändringar i sotningen. Enligt räddningslagen som ändrades i början av året har fastighetsägaren frihet att välja sotare på marknaden.
Nyheter
15.09.2019

Sotningen öppnas upp för konkurrens – minst 11 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

Sotningsreformen innebär att distriktssotningssystemet som reglerats av räddningsverken avskaffas. I och med detta blev utbudet av sotningstjänster fritt i hela landet, vilket innebär att konsumenten nu har möjlighet att köpa tjänsterna av en sotare som man själv väljer.

Enligt inrikesministeriet ingick reformen i regeringens mål om att gallra bland kommunernas uppgifter, demontera normer och öka konkurrensen. Inrikesministeriet för fram att behovet av att reformera regleringarna av sotningen funnits redan länge. I synnerhet har fastighetsägarna velat öka valfriheten och flexibiliteten vad gäller användningen av sotningstjänster. Slopandet av regleringen förbättrar också förutsättningarna för företagsverksamhet och möjligheterna för nya sotningsföretagare att ta sig in i branschen. Även Österbottens Fastighetsförening välkomnar sotningsreformen.

Ett sammandrag av förändringarna inom sotningsbranschen och en lista över sotare i Österbotten och Mellersta Österbotten finns i föreningens medlemsmeddelande.

Distriktssotningssystemet har avskaffats i Österbotten 1.2.2019 och i Jakobstad och Mellersta Österbottens område redan 1.7.2018.

 

Beställningen av sotare nu på husbolagets ansvar

Hittills har räddningsverken haft skyldighet att sköta om ordnandet av sotningstjänster. I fortsättningen har räddningsmyndigheten enbart övervakningsansvar och husbolagen ska själva komma ihåg att beställa den årliga sotningen. Österbottens Fastighetsförenings verksamhetsledare Arto Saarikoski poängterar att den obligatoriska årssotningen grundar sig på räddningslagens bestämmelser. De bestämda sotningsintervallerna bibehålls i reformen.

”Nu är det ännu viktigare för husbolagen att se till att sotning av eldstäder och rökkanaler utförs regelbundet. Tidigare tog distriktssotarna kontakt med kunderna, men i och med att bestämmelserna ändrades ökade fastighetsägarens eget ansvar”, säger Fastighetsförbundets chefsekonomist Jukka Kero.

Sotningen av eldstäderna i husbolag säkerställs ofta av husbolagets styrelse eller disponent genom att föra bok över att sotningarna utförs regelbundet. I små husbolag är det emellertid aktieägarna som har fått ta ansvaret för sotningen.

”Det är viktigt att husbolaget agerar aktivt i fråga om detta, för det är med tanke på hela bolagets och alla lägenheters samt invånarnas brandsäkerhet en viktig sak”, påminner Kero.

 

Nuohousalan Keskusliitto 

Gå till "Nyheter"