Tilläggsinformation i föreningens elektroniska medlemsmeddelande

Genom att ansluta sig som medlem i Österbottens Fastighetsförening får ert husbolag tilläggsinformation till många artiklar i föreningens medlemsmeddelande.
Nyheter
26.11.2019

Tilläggsinformation i föreningens elektroniska medlemsmeddelande

Medlemsmeddelandena innehåller också artiklar, som inte publiceras någon annanstans. Österbottens Fastighetsförening satsar på elektronisk kommunikation på sina uppdaterade webbsidor och i det elektroniska medlemsmeddelandet. Syftet med medlemsmeddelandet, som ges ut varje månad, är att informera medlemmarna om aktuella förändringar och nyheter som gäller husbolagen. I meddelandena finns också bloggtexter och rättsfall som är nyttiga för husbolagets styrelse.

Medlemsmeddelandet sänds till den kontaktperson som föreningens medlemshus har valt. Om du har frågor om medlemskap i föreningen eller vill ansluta ert husbolag som medlem i föreningen, kan du gå vidare till föreningens medlemsblankett eller skicka e-post till adressen arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi.

Gå till "Nyheter"