Tillgången till sotning har förbättrats en aning efter att konkurrensen släpptes fri

Enligt en enkät som Fastighetsförbundet gjorde i oktober-november 2020 har tillgången till sotning i husbolag förbättrats en aning under knappt två år. Cirka en tredjedel av dem som svarade rapporterade emellertid att sotningspriset har stigit. Österbottens Fastighetsförenings verksamhetsledare Arto Saarikoski anser det vara en bra sak att sotningstjänster i Österbotten och Mellersta Österbotten kan beställas hos flera olika aktörer. I synnerhet i Österbotten skulle det nog ännu också finnas rum för mera konkurrens.
Nyheter
09.04.2021

Tillgången till sotning har förbättrats en aning efter att konkurrensen släpptes fri

I början av år 2019 avskaffades det i räddningslagen reglerade distriktssotningssystemet, vilket gav fastighetsägarna rätt att köpa tjänster från den sotare de själva väljer.  En enkät om situationen på sotningsmarknaden som riktades till husbolagens ansvarspersoner visar att det under knappt två år efter reformen har skett förändringar i tillgången till och prissättningen av sotning.

Närmare information om konkurrenssituationen på sotningsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten, undersökningsresultaten och husbolagets sotningsansvar finns att läsa i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"