Varning till husbolag för avsikt att samla in coronainfektionsuppgifter om de boende

Dataombudsmannens byrå har mottagit ett klagomål, enligt vilket ett husbolag i ett meddelande har krävt att de boende ska lämna uppgifter till disponenten om huruvida de smittats av coronavirus. Biträdande dataombudsmannen varnar bolaget att insamling av personuppgifter utan laglig grund strider mot lagen.
Nyheter
11.10.2021

Varning till husbolag för avsikt att samla in coronainfektionsuppgifter om de boende
Gå till "Nyheter"