Att bli medlem gagnar hela husbolaget

Som medlem i Österbottens Fastighetsförening får ditt husbolag tillgång till fastighetsbranschens bästa experters kunnande och sakkunskap. Vi erbjuder våra medlemshus individuell rådgivning, sakkunnig utbildning och aktuell information. Hjälpen finns ofta bara på ett telefonsamtals avstånd.

Husbolagen är också individer.  När du ringer till oss, får du service som uttryckligen är skräddarsydd för just ditt husbolag.  Det som passar en är nödvändigtvis inte lämpligt för en annan – och vi har tid att lyssna.