Medlemsansökan

Medlemskapet ger trygghet åt husbolag och andra fastighetsägare.  Den bästa sakkunskapen finns till ditt förfogande och också i besvärliga ärenden nås hjälpen vanligen med ett telefonsamtal.  Kom med i gott sällskap – ansvarsfulla fastighetsägare!