Medlemsavgifter

I Österbottens Fastighetsförenings medlemsavgift ingår bland annat följande förmåner:

  • Finlands Fastighetsförbunds rådgivningsservice: Juridisk rådgivning och energirådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, reparationsrådgivning och teknisk rådgivning
  • Årgång av Suomen Kiinteistölehti (10 nummer)
  • Elektroniskt medlemsmeddelande till disponenten och styrelsens medlemmar (cirka 10 gånger/år)
  • Föreningens och Finlands Fastighetsförbunds medlemssidor
  • Utbildningstillfällen i Österbotten och Mellersta Österbotten samt på nätet i form av webbinarier

► LÄS MERA OM VÅRA TJÄNSTER

 

Österbottens Fastighetsförenings medlemsavgifter för år 2023

Ordinarie medlem är skyldig att årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som baserar sig på volymen av de fastigheter, byggnader eller lägenheter som medlemmen äger eller besitter eller på antalet uthyrda lägenheter.

Beslut om storleken på de ordinarie medlemmarnas och stödmedlemmarnas medlemsavgifter för följande kalenderår fattas på föreningens årsmöte.

Medlem ska meddela föreningen förändringar i uppgifterna som påverkar medlemsavgiftens storlek årligen före utgången av januari.

 

 Volym (m3) Avgift / €
1-2000 250 €
2 001 -   4 000 274 €
4 001 -   6 000 311 €
6 001 -   8 000 360 €
8 001 - 10 000 397 €
10 001 - 12 000 429 €
12 001 - 14 000 463 €
14 001 - 16 000 503 €
16 001 - 18 000 531 €
18 001 - 20 000 574 €
20 001 - 24 000 661 €
24 001 - 28 000 752 €
28 001 - 32 000 855 €
32 001 - 36 000 933 €
36 001 - 40 000 1 035 €

 

I fråga om fastigheter över 40 000 m3 debiteras för varje påbörjad 4 000 m3 107 €.

 

Stora fastigheters medlemsavgifter 2023

Volym (m3) Avgift / €
60 001 - 100 000 1 679 €
100 001 - 150 000 1 874 €
150 001 - 200 000 2 183 €
200 001 - 300 000 2 494 €
300 001 - 400 000 2 917 €
400 001 - 500 000 3 354 €
500 001 -   3 903 €