Medlemsnöjdhet

Finlands Fastighetsförbund gjorde våren 2021 en medlemsnöjdhetsenkät bland medlemmarna i alla fastighetsföreningar. Österbottens Fastighetsförenings medlemmar bedömde de tjänster som de har tillgång till enligt följande:

 

Medlemmarna bedömde de tjänster som de har tillgång till med vitsorden 1 – 7:


7 = mycket nöjd

1 = mycket missnöjd

 

Vitsord som gavs servicen:


5,9 Rådgivningsservice

5,4 Utbildning

5,3 Information

5,5 Suomen Kiinteistölehti

5,4 Lokal intressebevakning

5,1 Riksomfattande intressebevakning

4,9 Webbsidor och sociala medier

4,9 Forsknings- och utvecklingsverksamhet