Dataskyddsbeskrivning

Enbart på finska.

 

Tämä henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n tietosuojaseloste on laadittu 4.5.2018 ja päivitetty viimeksi 30.5.2018. Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Suosittelemme tarkistamaan säännöllisesti selosteen uusimman version verkkosivuiltamme www.pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi.

 

Rekisterinpitäjien nimet ja yhteystiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry
Yhteyshenkilö: Järjestelmäasiantuntija Timo Erikäinen
Annankatu 24, 3.krs
00100 Helsinki
(09) 16676761
timo.erikainen@kiinteistoliitto.fi

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry
Yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja Arto Saarikoski

PL 385
65101 Vaasa
040 545 5949
arto.saarikoski@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenen jäsensuhteen hoitaminen, jäseninformaation toimittaminen, laskutus, jäsenkyselyt sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Suomen Kiinteistöliitto ry:n, Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen yhteyshenkilötietojen perusteella jäsentietojärjestelmän kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n jäseniä tai jäsenten isännöitsijöitä, hallituksen jäseniä tai muita yhteyshenkilöitä. Rekisteröidyistä on talletettu yksilöintitiedot, kuten nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostiosoitetiedot. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot yhteyshenkilöistä:

- Yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
- Tunnistustiedot (jäsenen nimi, jäsennumero)
- Käyttäjäprofiilitiedot (yhteyshenkilön rooli taloyhtiössä tms.)
- Lupatiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n jäseneksi liittymisen yhteydessä sekä jäsensuhteen kestäessä jäseneltä ja sen yhteyshenkilöiltä kerättävät tiedot.

 

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostiosoitteiden käyttöoikeutta luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 §:n mukaisesti sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Postiosoitteiden käyttöoikeutta luovutetaan Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille tilattavan Suomen Kiinteistölehden asiakasrekisteriin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen poistaminen

Jäsenen entisen yhteyshenkilön tietoja voidaan poistaa jäsenen ilmoitettua uuden yhteyshenkilön tiedot tai jäsensuhteen loppumisen vuoksi.

 

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Jäsentietorekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Taloushallintaohjelmiston käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Ohjelmiston varmistukset tallennetaan Euroopan unionin alueelle. Data tallennetaan salattuna. Kaikki liikenne pilvipalvelun ja taloushallintaohjelmiston välillä tapahtuu https-protokollan mukaisesti salattuna. Verkkolaskuoperaattorin kautta lähtevät verkkolaskut välittyvät salaista kanavaa pitkin eikä laskuja tallenneta muualle kuin yhdistyksen omaan järjestelmään ja operaattorille.

 

Kielto-oikeus

Jäsenen yhteyshenkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.