Fråga om medlemskap

Om du vill ha ytterligare information om medlemskap, ta kontakt med verksamhetsledare Arto Saarikoski tfn 040 545 5949 eller arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

Alternativt kan du lämna en kontaktbegäran, så tar vi kontakt med dig antingen per telefon eller e-post.

Kontaktbegäran

VÄLJ PÅ VILKET SÄTT DU VILL ATT VI SKA KONTAKTA DIG (en kontaktuppgift räcker)

AVSÄNDARENS UPPGIFTER

Vilken roll i husbolaget har den som fyllde i blanketten (obligatorisk uppgift)

Tryck till slut på sänd-knappen