Behöver du hjälp med styrelsearbetet i husbolaget? Fråga oss först!

ÖSTERBOTTENS FASTIGHETSFÖRENING RF är Österbottens och Mellersta Österbottens husbolags egen förening. Vi är en del av Finlands Fastighetsförbund. Vi erbjuder våra medlemshus individuell rådgivning, sakkunnig utbildning och aktuell information. Utan extra avgifter!
Kommunikationsassistentens blogg
07.03.2022

taloyhtio edunvalvonta husbolag intressebevakning2 v2

Styrelserna och disponenterna i Österbottens Fastighetsförenings medlemshus har möjligheter att få mångsidig rådgivningsservice av den egna föreningens verksamhetsledare, Fastighetsförbundets sakkunniga och fastighetsarbetsgivarföreningen Kiinteistötyönantajats arbetsmarknadssakkunniga.  Rådgivningen är avgiftsfri för våra medlemmar.

·        Av verksamhetsledaren kan du be om råd till exempel då det gäller tolkning av lagar eller ansvarsfrågor vid reparations- och ändringsarbeten.  Tack vare sin långa rådgivningserfarenhet kan verksamhetsledaren också hjälpa i många andra frågor som gäller husbolaget. 

·        I Fastighetsförbundets rådgivningsverksamhet betjänas medlemmarna av olika sakkunniga.  Inom den juridiska rådgivningen betjänas du av jurister och inom reparationsrådgivningen av rådgivningsingenjörer, vilka alla är sakkunniga inom fastighetsbranschen.  Energirådgivning erbjuds också när det gäller förbättring av energieffektiviteten.  Ekonomi- och skatterådgivningen hjälper i ärenden som anknyter till bokföring och beskattning. 

·        I ärenden som gäller anställningsförhållanden i husbolagen betjänar Kiinteistötyönantajat ry:s arbetsmarknadsexperter.  Förutsättningen för att få tillgång till tjänsten är att den lönesumma som husbolaget har betalat föregående år har meddelats för kännedom till Österbottens Fastighetsförening. 

Beröm för tjänstvillighet och yrkeskunskap
Som medlem i Österbottens Fastighetsförening får ditt husbolag tillgång till fastighetsbranschens bästa experters kunnande och sakkunskap. Du sparar dyrbar tid då du får de råd du behöver från en adress.  Genom att på förhand säkerställa att verksamheten är lagenlig minimerar du också bäst risken för personligt skadeståndsansvar.  

I medlemsnöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni fick föreningens rådgivningsservice skolvitsordet 9 av medlemmarna.

 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR:

Arto Saarikoski
040 545 5949
arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi

Gå till "Blogg"