ARA delar ut kännbara reparationsunderstöd till husbolagen

År 2020 beviljades ARA:s reparations- och energiunderstöd för olika objekt runt om i landet för sammanlagt 54 miljoner euro.  Installeringen av laddningsstationer för elbilar har debatterats mycket i offentligheten, men i fjol var det bara ett fåtal husbolag i Österbotten som hann ansöka om ARA:s understöd för laddningsinfrastruktur innan anslaget tog slut.  Anslaget håller på att ta slut också för det här året, men det lönar sig ändå att lämna in ansökan i kön.  Understöd för reparation av bostäder för funktionshindrade och äldre i Österbotten och Mellersta Österbotten beviljades hyggligt, det vill säga cirka 124 000 euro.
Nyheter
09.06.2021

sahkoauto taloyhtio vaasa kokkola pietarsaari

I de österbottniska kommunerna håller man först nu på att vakna upp då det gäller projekt för  laddningsinfrastruktur

 ARA beviljar understöd för ändringarna som krävs för elbilarnas laddningsstationer i fastigheternas elsystem.  Understödet syftar till att öka möjligheterna att ladda elbilar hemma och därmed att öka beståndet av elbilar i enlighet med målen i den nationella klimat- och energistrategin.  I fjol beviljades understöd för laddningsinfrastruktur främst till husbolag i huvudstadsregionen – bara ett fåtal österbottniska husbolag hade tillräckligt intresse för att hinna in med ansökan i tid.

Antalet ansökningar till ARA ökade betydligt i slutet av året och en del av husbolagen blev utan understöd på grund av att anslagen tog slut.  Enligt ARA är också anslagen för i år i praktiken förbrukade.  Ansökningar kan emellertid fortsättningsvis lämnas in normalt, de tas till behandling i den ordning de anlänt senare med stöd av ett eventuellt tilläggsanslag.  

Läs hela artikeln i föreningens medlemsmeddelande.


 

Gå till "Nyheter"