Arto Saarikoskis avgångshälsning

Mycket vatten har flutit i Kyro älv och Sundet i Karleby efter att jag började i uppgiften som verksamhetsledare år 1998.  Då kunde säkert ingen drömma om att vi skulle ta oss så här långt.  Många oroade sig till och med ännu för föreningens existens.
Nyheter
26.09.2022

pkytyky

Arto Saarikoski tar i fortsättningen del av föreningens medlemsservice som styrelseordförande i ett medlemshus. Saara Riiki fortsätter som utvecklare av föreningens elektroniska kommunikation. Bild från personalens tyky-dag. 

 

Jag var föreningens första verksamhetsledare på heltid.  Min föregångare skötte verksamhetsledarskapet som en halvdagsuppgift och var samtidigt halvdagsanställd hos affärscentrumföreningen.  Föreningens balans innehöll år 1998 bara en telefonaktie och de befintliga inkomsterna räckte inte till för att täcka alla utgifter.  Antalet medlemshus var då 185.  Kontoret var underhyresgäst i ett rum längst bak i försäkringsbolaget Fennias lokaler.  Fennias kopieringsapparat och fax fick jag låna, om de var lediga.  Någonting hade vi trots allt fått en början på.

Idag har föreningen 630 medlemshus.  Den gamla telefonaktien har efter några mellanskeden bytts mot aktier i Loihde Abp.  Vid sidan av det finns det nu tre skuldfria placeringsbostäder som genererar nya inkomstströmmar och skapar soliditet.  De egna moderna verksamhetslokalerna erbjuder goda förutsättningar för arbetet.  Verksamhetsledaren har vid sin sida numera också en kommunikationsassistent, som inom en nära framtid blir heltidsanställd.  Det känns som att det är tillåtet att drömma stort.

Jag lämnar nu nycklarna och arbetsredskapen på arbetsbordet i kontoret.  Jag kommer att som styrelseordförande i ett medlemshus att förflytta mig till er sida och ta del av föreningens service som utvecklas kontinuerligt.  Kanske vi ännu ses någonstans någon gång.

 

Er,

-Arto-

Gå till "Nyheter"