Finlands största nationalstadspark till 400-åriga Karleby

Med miljöministeriets beslut har Finlands tionde stadspark inrättats i Karleby stad, som firade sitt 400-årsjubileum i september. Till arealen är parken med sina 20 000 hektar den hittills största och dess område omfattar förutom mångformiga skärgårdsnaturområden och strandängar också bland annat det kulturhistoriskt betydande trähusområdet Neristan i stadens centrum.
Nyheter
17.12.2020

Kokkola

Stadsparken består av för invånarna viktiga och i fråga om kulturarvet betydande platser, som är sammanbundna med varandra av till exempel en räcka av vattenrutter och parklika rum.  Till Karleby stadspark hör Stadssundet längs hela sträckan från Järnvägsgatan till havsstranden.  Vid stranden finns gamla båthus och segelpaviljonger.  Till parkområdet hör också Gamlahamnsvikens vattenområde ända till Tankars fyrö samt det gamla trähusområdet Neristan i centrum.

Karleby nationalstadspark omfattar områden och byggnader i stadskärnan samt i stadsdelarna Hakalax, Halkokari/Mustakari, Hållhagen, Tallåsen, Neristan, Beckbruket/Tullbacken, Sandstrand/Elba och Brudskär.  Även områden i Larsmo och Karleby skärgårdar ingår i stadsparken.

I sjöfararnas och hantverkarnas stadsdel Neristan värnar man om träbyggnadstraditionen

Styrelseordförande i Fastighets Ab Kokkolan Ruusupihla Karl-Erik Lybäck har drivit en cykelaffär i ungefär tjugo år i gamla stan och han är glad över att Karleby har fått komma med bland nationalparkerna.  Han berättar att Neristan har varit en bra plats för en cykelaffär, eftersom cykelhandeln alltid har varit livlig i området.  På de lugna gatorna i trähuscentrumet har det varit bra att provköra cyklar och att göra affärer i skuggan av gårdslönnen.  Lybäcks cykelaffär flyttade till Neristan på 50-talet och den finns där fortfarande i ny ägo.  

Läs hela artikeln i föreningens medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"