Husbolagens boendeutgifter har blivit kraftigt dyrare i Karleby och Jakobstad

Finlands Fastighetsförbund undersökte i september 2022 kommunala avgifter i husbolag av samma storlek och med likadan förbrukning i 59 olika städer. Österbottens Fastighetsförening har analyserat resultaten ur sitt eget verksamhetsområdes perspektiv.
Nyheter
14.09.2022

asumismenot taloyhtio kokkola pietarsaari

Elräkningarna har fördubblats

Husbolagens kommunala boendeutgifter har stigit med 16 procent i Karleby och 12 procent i Jakobstad sedan i fjol. Största orsaken till att boendet blev dyrare förklaras av 121 procent dyrare elräkningar jämfört med förra hösten. Elpriset har alltså mer än fördubblats på ett år. Särskilt kännbart är det här i hus med eluppvärmning.

Avfallshanteringen har fördyrats mest jämfört med landet i övrigt

Avfallshanteringen i Karleby och Jakobstad har på ett år fördyrats mera än i landet i övrigt.  Avfallshanteringen kostar nu 26 procent mera än förra hösten och den är enligt jämförelsen 20 procent dyrare än genomsnittet i landet.

I Karleby har också fjärrvärmen stigit med 14 procent.  Uppvärmningen är den största utgiftsposten i många husbolag, varvid en höjning av fjärrvärmepriset alltid har en stor betydelse för berörda husbolag. Fjärrvärmen i Karleby är ändå även efter höjningen åttonde förmånligast i landet och 13 procent billigare än genomsnittet.

Vattnet i Karleby och Jakobstads fastighetsskatter är konkurrenskraftiga

Vattnet i Karleby är sjunde förmånligast i landet och 19 procent billigare än genomsnittet,  medan Jakobstads fastighetsskatter är 15 procent billigare än genomsnittet.

Karleby och Jakobstad finns nu på delad 5 plats i förmånlighetsjämförelsen som gäller 59 kommuner.  Jakobstad förbättrade sin placering med ett par steg jämfört med förra hösten och Karleby föll ungefär lika mycket nedåt.

Österbottens Fastighetsförening efterlyser måtta i prissättningen hos kommunerna

Husbolagen är nu också i Karleby- och Jakobstadsregionen trängda av prisstegringen. Österbottens Fastighetsförening efterlyser i den här situationen måtta i prissättningen hos kommuner och kommunala bolag. I sådana här tider borde kommunerna avhålla sig från alla sådana prishöjningar som inte är alldeles nödvändiga. Det egna områdets invånare borde speciellt tas om hand för att minimera mänskliga tragedier.

Österbottens Fastighetsförening är Finlands Fastighetsförbunds distriktsorganisation som verkar i Österbotten och Mellersta Österbotten. I föreningens 630 medlemshusbolag bor över 25.000 invånare.

Gå till "Nyheter"