Mervi Ala-Prinkkilä ny verksamhetsledare vid Österbottens Fastighetsförening

Österbottens Fastighetsförenings styrelse har valt Mervi Ala-Prinkkilä till ny verksamhetsledare för föreningen från och med 19.12.2022. Ala-Prinkkilä är mångkunnig inom fastighetssektorn och expert inom mediebranschen.
Nyheter
02.12.2022

mervi ala prinkkila web

Mervi Ala-Prinkkilä kommer till verksamhetsledaruppgifterna från Braleva Kiinteistöpalvelut Oy, där hon har fungerat som kommunikations- och marknadsföringschef sedan år 2019. Före det arbetade hon i cirka sju år som redaktör, webbproducent och förlagsredaktör hos Kiinteistömedia Oy, som producerar Suomen Kiinteistölehti och facklitteratur inom fastighetsbranschen. Till utbildningen är Ala-Prinkkilä tradenom (högre YH).

Mervi Ala-Prinkkilä har en täckande och mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och husbolagsärenden ligger henne genuint varmt om hjärtat. Praktiska utmaningar och ansvar när det gäller att leda ett husbolag har Ala-Prinkkilä personligen blivit bekant med under årens lopp, för hon har suttit i styrelsen för ett husbolag i 16 år, därav 10 år som ordförande.

- Jag ser ivrigt fram emot att få börja arbeta hos Österbottens Fastighetsförening och träffa medlemmarna. Jag tror att min breda branschkännedom och erfarenhet kommer till stor nytta för medlemshusbolagen, säger Ala-Prinkkilä.

Som verksamhetsledare vill Ala-Prinkkilä medvetandegöra allt flera husbolag om Österbottens Fastighetsförenings och Finlands Fastighetsförbunds medlemsservice samt utveckla föreningens verksamhet i en allt bättre riktning i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Föreningens styrelse är nöjd med valet

För Österbottens Fastighetsförenings styrelse var rekryteringen av ny verksamhetsledare en smidig process. Platsen lediganslogs i oktober och i november var beslutet fattat. Ansökningarna som inlämnades var totalt kring tjugo.

- Valet av Mervi till ny verksamhetsledare var enhälligt. Hon känner fastighetsbranschen redan sedan tidigare mycket väl, men hon ser branschen också utifrån och kan föra med sig nya vindar och åsikter, konstaterar föreningens styrelseordförande Juha Hissa.

Juha Hissa har fungerat som ordförande för föreningens styrelse sedan juni, men han har varit med i föreningens verksamhet allt som allt i ungefär två årtionden. Enligt Hissa bidrar Ala-Prinkkilä med just sådana kunskaper och visioner som föreningen i detta nu behöver.

- Mervi tillför Österbottens Fastighetsförening ny entusiasm och energi när det gäller marknadsföring, försäljning och utbildning samt en synlig personlighet som föreningens galjonsfigur, sammanfattar Hissa.

 


Österbottens Fastighetsförening är Finlands Fastighetsförbunds distriktsorganisation som verkar i Österbotten och Mellersta Österbotten. I föreningens 634 medlemshusbolag bor över 25.000 invånare.

Förfrågningar:

Juha Hissa, Österbottens Fastighetsförenings styrelseordförande

040 1428860, juha.hissa@icloud.com 

Gå till "Nyheter"